Зачекайте
№ОАС808

Головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

Фінанси
Одеський апеляційний суд
Одеський апеляційний суд

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за спеціальністю «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування» не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
Досвід роботи - не потребує
Володіння державною мовою - вільно
Володіння іноземною мовою - не потребує

Посадові обов’язки

Здійснює своєчасне проведення та відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій з оприбуткування та взяття на облік, переміщення, вибуття основних засобів, нематеріальних активів.
Здійснює облік господарських операцій з оприбуткування та взяття на облік, переміщення, вибуття основних засобів, нематеріальних активів у відповідних меморіальних ордерах.
Приймає і перевіряє правильність оформлення первинних документів від постачальників.
Забезпечує повноту відображення інформації про основні засоби, нематеріальні активи в регістрах бухгалтерського та аналітичного обліку, інших документах (оборотних відомостях, інвентарних катках, картках аналітичного обліку капітальних інвестицій, меморіальних ордерах № 9 та № 17 тощо).
Приймає участь у проведенні інвентаризації основних засобів, інших необоротних активів, нематеріальних активів.
Бере участь у оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів суду.
Здійснює облік господарських операцій, що стосуються розрахунків з підзвітними особами (відрядження); забезпечує своєчасне відображення господарської операції на рахунках бухгалтерського обліку та у відповідних регістрах (меморіальний ордер № 8).
Опрацьовує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.
Забезпечує підготовку оброблених документів, регістрів і звітності для збереження їх протягом встановленого терміну.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5510 грн, надбавка за вислугу років в державному органі, надбавка за ранг відповідно до діючого законодавства, премія (у разі встановлення)

Рівень заробітної плати

5510 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
65078, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ обл., м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 24а


Солтис Олена Юріївна
+38-(048)-249-2590
hr@aod.court.gov.ua

13.04.2021 14:00
м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 24-а, каб. 313
19.03.2021
08.04.2021
12.04.2021

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація