Зачекайте
11329

другий секретар з економічних питань Посольства України в Латвійській Республіці

Зовнішня політика
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Закордонна дипломатична установа України

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта ступінь вищої освіти – не нижче магістра за напрямом підготовки міжнародні відносини; міжнародне право; економіка; країнознавство; романо-германська філологія (за спеціальністю – мова і література, переклад – англійська мова) тощо.
2. Досвід роботи необов’язковий
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти
5. Володіння іншою іноземною мовою (крім державної мови держави-агресора) на рівні не нижче В1 згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти


Посадові обов’язки

Встановлює та підтримує робочі контакти з представниками державних установ, організацій, суб’єктами підприємницької діяльності країни перебування. У межах компетенції сприяє налагодженню прогресивних форм співробітництва, проведенню переговорів, укладанню договорів/контрактів тощо.
Вивчає загальний стан економіки, тенденції розвитку внутрішніх ринків, зовнішньоекономічні зв’язки, кон’юнктуру ринку товарів та послуг, досвід стимулювання інвестиційної діяльності в країні перебування, бере участь у підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів з цих питань.
Надає сприяння офіційним делегаціям України в організації та проведенні зустрічей, переговорів, консультацій тощо з офіційними чинниками та бізнес-колами країни перебування. Здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності двосторонніх міжурядових економічних комісій, інших двосторонніх і багатосторонніх міжурядових заходів економічної спрямованості.
Сприяє просуванню українського експорту товарів і послуг, у тому числі з використанням механізмів Ради експортерів та інвесторів при МЗС України. Здійснює пошук потенційних партнерів для українських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Надає підтримку в організації зустрічей, форумів, двосторонніх ділових заходів. Здійснює супровід ділових місій, участі у тендерних конкурсах. Інформує експортерів про перспективні виставкові заході, форуми, конференції та тендери за кордоном. Залучає іноземних суб’єктів підприємницької діяльності до участі у виставково-ярмаркових заходах в Україні.
Сприяє розвитку науково-технічного співробітництва, промислової кооперації у високотехнологічних галузях, взаємодії з питань захисту прав інтелектуальної власності з країною перебування, залученню прогресивних технологій в національну економіку та передового світового досвіду для впровадження реформ в Україні.
Проводить аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку держави перебування, їх можливого впливу на національні інтереси України та на розвиток двостороннього економічного співробітництва.
Проводить інформаційно-аналітичну роботу із супроводження проблемних аспектів відносин між Україною та країною перебування, зокрема пов’язаних із господарською та інвестиційною діяльністю.
Готує проекти тез до бесід зі своєї тематики.
У межах компетенції контролює та бере безпосередню участь у процесі виконання домовленостей, досягнутих під час візитів вищих посадових осіб України до країни перебування та вищих посадових осіб країни перебування до України.
Координує двосторонні відносини та забезпечує роботу делегацій по лінії Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства добробуту, Міністерство охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвійської Республіки, у митній та податковій сферах, а також по лінії взаємодії з державними органами фінансового аудиту та регулювання ринків фінансових послуг.
Відповідає за проведення бізнес-форумів, семінарів, виставок тощо. Забезпечує візити до Латвійської Республіки українських делегацій у т.ч. для участі у виставках, ярмарках, конференціях. Надає сприяння організації візитів в Україну делегацій ЛР у сферах компетенції секції; надає сприяння відповідним міністерствам та відомствам України у встановленні та розширенні економічних зв’язків із відповідними установами та організаціями Латвійської Республіки.
Здійснює роботу щодо унеможливлення економічного співробітництва Латвійської Республіки з окупованою РФ АРК, у разі якщо підприємства АРК не матимуть відповідних документів, виданих державними органами України.
На постійній основі здійснює моніторинг можливої участі латвійської сторони у заходах економічного характеру, що проводяться в АРК, а також на Сході України. Вживає необхідних заходів для упередження таких ініціатив.
На постійній основі здійснює моніторинг можливої реалізації в Латвійській Республіці продукції, виготовленої в окупованій РФ АРК та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Вживає заходи з упередження такої діяльності.
Бере участь в організаційно-технічному та інформаційно-аналітичному забезпеченні діяльності двосторонніх міжурядових комісій з питань економічного співробітництва, інших двосторонніх і багатосторонніх міжурядових заходів економічної спрямованості, що проводяться органами виконавчої влади в Україні та країні перебування.
Здійснює заходи для забезпечення висвітлення у засобах масової інформації країни перебування об’єктивної інформації про інвестиційний клімат в Україні, перебіг реформ тощо.
Надає сприяння центральним органам виконавчої влади, суб’єктам підприємницької діяльності України в організації та проведенні у країні перебування презентаційних заходів та торговельно-промислових, науково-технічних виставок, ярмарків тощо; здійснює заходи для залучення суб’єктів підприємницької діяльності країн акредитації до участі у виставках, ярмарках тощо, які проводяться в Україні.
Аналізує та узагальнює за дорученням МЗС інформацію щодо суб’єктів підприємницької діяльності країни перебування, які виходять на український ринок.
Здійснює моніторинг розвитку двостороннього економічного співробітництва з країною перебування, аналізує обсяг і структуру товарообігу, готує висновки та пропозиції із забезпечення позитивної динаміки та оптимізації структури товарообороту. Розробляє рекомендації щодо запровадження нових перспективних форм економічного співробітництва. Виявляє факти або загрози застосування антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних заходів до товарів походженням з України. Вживає заходів з метою захисту інтересів суб’єктів господарювання України в антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних захисних розслідуваннях щодо української продукції.
Збирає, за дорученням МЗС, усіма законними засобами та аналізує інформацію стосовно суб’єктів підприємницької діяльності країни перебування, які застосовують щодо України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують взяті зобов’язання, суб’єктів підприємницької діяльності країни акредитації, з якими укладаються контракти на поставку продукції та надання послуг для державних потреб.
Вивчає цінову, податкову, митно-тарифну, науково-технічну політику, яку проводить країна перебування стосовно товарів, що експортуються з України та готує відповідні інформаційні матеріали та пропозиції.
Здійснює інформаційно-аналітичне та організаційно-технічне забезпечення зустрічей керівника установи з питань економічного співробітництва.
Готує звітні, аналітичні матеріали та плани роботи установи на відповідному напрямі.
Виконує інші доручення керівника установи.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строково (до 4 років, за контрактом, згідно із ст. 18 Закону України «Про дипломатичну службу»)

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 8 500 гривень на місяць;
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- компенсаційні виплати за час перебування у довготерміновому відрядженні відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 № 8 «Деякі питання відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження» та від 21 грудня 2020 № 1288 «Про затвердження Порядку формування і здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження».

Рівень заробітної плати

8500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
01018, М.КИЇВ, Михайлівська площа 1


Бровчук Юлія Анатоліївна
+38-(044)-238-1513
konkurs.mfa@mfa.gov.ua

06.04.2021 10:00
Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України, м.Київ, вул. Велика Житомирська 2 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)
19.03.2021
31.03.2021
19.03.2021

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація