Зачекайте
199105

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та економічних розрахунків управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

Освіта
Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

Освіта Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра. Галузь знань Економіка підприємництва.
Досвід роботи не потребує

Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою

Володіння іноземною мовою не потребує


Посадові обов’язки

1. Веде бухгалтерський облік розрахунків із підзвітними особами, розрахунків із дебіторами і кредиторами, товарно-матеріальних цінностей та основних засобів відповідно до законності, своєчасності, та правильності оформлення.
2. Веде меморіальні ордери (МО №2, №3, №4, №5, №6, №8, №9, №10, №13), аналітичний та синтетичний облік всіх господарських операції за загальним та спеціальним фондом державного бюджету по КПКВ 7921010«Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області».
3. Проводить операції з надходження, руху, вибуття основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Оформляє первинні документи, які затверджені нормативними документами згідно діючого законодавства.
4. Систематизує документи аналітичного обліку необоротних активів за датами здійснення операцій та заносить до меморіального ордера №9. Контролює правильність бухгалтерських записів за рахунками синтетичного та аналітичного обліку та складає оборотні відомості за кожною групою субрахунків.
5. Веде аналітичний облік запасів у розрізі місць збереження, матеріально відповідальних осіб, видів запасів, окремо за коштами загального та спеціального фондів. Складає оборотні відомості з метою перевірки правильності записів у регістрах аналітичного обліку матеріальних цінностей та даних синтетичного обліку.
6. Проводить операції з надходження, видачі та списання запасів. Здійснює оформлення первинних документів, які затверджені нормативно-правовими актами діючого законодавства.
7. Забезпечує своєчасний розгляд листів, заяв і скарг, що надходять у відділ бухгалтерського обліку, звітності та фінансування в межах своїх повноважень.
8. Надає оперативну інформацію для фінансового управління .
9. Складає звіт по утриманню та нарахуванню ЄСВ (щомісячна форма).
10. Складає Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, зумовленими похованням (щокварталу).
11. Складає податкову звітність, статистичну звітність.
12. Складає звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) по загальному та спеціальному фонду державного бюджету по КПКВ 7921010 «Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області».
13. Бере участь у проведені інвентаризації необоротних активів запасів та інших матеріальних цінностей, оформляє матеріали інвентаризації.
14. Готує дані для включення їх до фінансової та бюджетної звітності, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.
15. Формує архів відділу згідно номенклатури справ для зберігання бухгалтерських документів протягом встановленого терміну.
16. Бере участь при формуванні бюджетного запиту, паспорта бюджетної програми та складанні звітності з їх виконання.
Виконує інші функції, що випливають з покладених на неї обов’язків

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова

Умови оплати праці

посадовий оклад та інші виплати – відповідно до Закону України «Про державну службу»

Рівень заробітної плати

5100 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
29000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ обл., майдан Незалежності, 1


Дехтярук Олена Миколаївна
+38-(067)-716-9020
Lenaoda1974@ukr.net

05.11.2019
18.11.2019
05.11.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація