Зачекайте
000010

Директор генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі

Управління персоналом/ Розвиток Державної служби
Національне агентство України з питань державної служби
Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче магістра.
Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері управління персоналом.
Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

- Бере участь у забезпеченні формування державної політики у сфері державної служби на основі постійного аналізу стану справ у сфері управління персоналом на державній службі, виробляє альтернативні варіанти розв’язання існуючих проблем.
- Організовує роботу щодо здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики, розробляє пропозиції щодо її продовження або коригування.
- Організовує роботу щодо забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері управління людськими ресурсами на державній службі.
- Організовує роботу щодо здійснення постійного аналізу стану справ у сфері управління людськими ресурсами на державній службі, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у сфері управління персоналом на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів, звернень громадян, інших джерел інформації.
- Бере участь у формуванні пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, оцінюванні їх переваг та ризиків.
- Бере участь у проведенні консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, організовує роботу щодо вивчення, узагальнення і врахування результатів таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері управління людськими ресурсами на державній службі.
- Організовує роботу щодо розробки пропозицій з питань формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері управління людськими ресурсами на державній службі, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, організовує підготовку відповідних проектів документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів та подає їх на розгляд керівництва НАДС.
- Організує роботу щодо здійснення аналізу нормативно-правових актів у сфері управління людськими ресурсами та реформування державної служби з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розробки пропозицій щодо його вдосконалення та підготовки відповідних проектів нормативно-правових актів.
- Організує роботу щодо узгодженості проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, Стратегією реформування державного управління на 2016 – 2020 роки, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, іншими міжнародними зобов’язаннями України.
- Бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики НАДС, організовує розробку методики з питань управління людськими ресурсами в державних органах, підготовку методичних рекомендацій та надає необхідні роз’яснення.
- Бере участь у здійсненні методичного і консультативного забезпечення діяльності служб управління персоналом державних органів з питань управління людськими ресурсами на державній службі, а також здійснює відповідну координацію.
- Бере участь у заходах щодо удосконалення механізму проведення конкурсного відбору, впровадженні сучасних методів оцінювання результатів службової діяльності, мотивації, навчання та з питань побудови службової кар’єри.
- Бере участь у заходах щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчає європейський досвід у сфері формування політики щодо управління людськими ресурсами.
- Бере участь в адмініструванні інтегрованої інформаційної системи управління персоналом на державній службі.
- Бере участь у процесі стратегічного планування, підготовки пропозицій до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності НАДС з питань, що належать до його компетенції.
- Здійснює координацію залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги у сфері управління людськими ресурсами.
- Організовує роботу щодо здійснення методичного, консультативного та організаційного забезпечення діяльності Ради керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади


Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Умови директор Гендепартаменту Docx

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 9 570,00 грн.;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 40 000 – 50 000 грн.;
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.;
виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця – у разі встановлення;
виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою – у разі встановлення;
премії - у разі встановлення

Рівень заробітної плати

50070 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01601, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 15


Патій Тетяна Миколаївна
+38-(044)-256-0056
patiy@nads.gov.ua

10.10.2017 10:00
м. Київ, вул. Прорізна, 15
04.10.2017

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація