Зачекайте
ОДА 012021

Начальник відділу роботи з персоналом апарату Рівненської обласної державної адміністрації

Управління персоналом/ Розвиток Державної служби
Рівненська обласна державна адміністрація
Апарат Рівненської обласної державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища освіта не нижче ступеня магістра
Досвід роботи - досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою
Володіння іноземною мовою - не потребує

Посадові обов’язки

- керівництво та організація роботи відділу:
забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на відділ; забезпечення виконання плану роботи відділу; здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками відділу посадових обов’язків;

- забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом, добір персоналу, прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності, здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;

- організація роботи щодо розроблення структури облдержадміністрації, участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби; внесення пропозицій керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту, здійснення аналітично-консультативного забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом; контроль за розробленням посадових інструкцій державних службовців апарату облдержадміністрації, які затверджує керівник державної служби, а також перегляд їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

- вивчення потреб в персоналі на вакантні посади в апараті облдержадміністрації та внесення відповідних пропозицій; організація прийому документів від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій ’Б’ та ’В’; організація проведення перевірки документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомлення кандидатів про результати такої перевірки та подання їх на розгляд конкурсної комісії, здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору;

- перевірка дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в апараті облдержадміністрації за дорученням керівника державної служби; разом з іншими структурними підрозділами апарату облдержадміністрації: організація роботи щодо розроблення положень про структурні підрозділи; опрацювання штатного розпису апарату облдержадміністрації; забезпечення планування службової кар’єри, планомірного заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулювання просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків; організація роботи щодо стажування державних службовців та молоді;

- організація проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату облдержадміністрації, здійснення планування професійного навчання державних службовців апарату облдержадміністрації, узагальнення потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і внесення відповідних пропозицій керівнику державної служби; разом із державним службовцем складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;


-ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, проведення аналізу кількісного та якісного складу державних службовців, надання консультативної допомоги з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністраціям, обчислення стажу роботи та державної служби, здійснення контролю за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях, розгляд пропозицій та підготовка документів щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, ведення відповідного обліку;

- організація складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу; оформлення документів про присвоєння відповідних рангів державним службовцям, ознайомлення державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку, посадовими інструкціями та іншими документами, оформлення службових посвідчень, підготовка матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу; здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років, формування графіка відпусток персоналу, підготовка проєктів актів щодо надання відпусток персоналу, контроль їх подання, ведення обліку, здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників; оформлення і видача довідок з місця роботи працівника, опрацювання листків тимчасової непрацездатності; у межах компетенції організація підготовки розпорядчих документів про відрядження персоналу; підготовка у межах компетенції документів щодо призначення пенсій; забезпечення видачі у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

- у межах компетенції проведення разом з іншими структурними підрозділами роботи щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, а також участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством; здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання державними службовцями декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби; забезпечення організації проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України ’Про очищення влади’, підготовка довідки про її результати; здійснення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в апараті облдержадміністрації, забезпечення контролю за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників у структурних підрозділах облдержадміністрації; розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів на звернення народних депутатів, запитів на інформацію з питань управління персоналом;

- проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 8800 гривень, надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України ’Про державну службу’, постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 ’Питання оплати праці працівників державних органів’ (зі змінами)

Рівень заробітної плати

8800 - 13700 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
33028, РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ обл., місто Рівне майдан Просвіти, 1


Трифонюк Лариса Василівна
+38-(036)-269-5311
kadry5@rv.gov.ua

26.01.2022 00:15

27.01.2021
01.02.2021
18.02.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація