Зачекайте
ВДРВ 1901

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців

Внутрішні справи
Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
Апарат Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Відділ ведення Державного реєстру виборців

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта вища, ступінь вищої освіти – не нижче магістра.
2. Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше одного року.
3. Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

1. Керівництво та організація роботи відділу: розподіл обов’язків між працівниками відділу; координування та контроль діяльності працівників; планування роботи відділу та забезпечення виконання покладених на відділ завдань; винесення на розгляд керівництва адміністрації пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу; підготовка керівництву доповідних записок за напрямами діяльності відділу щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу; подання на затвердження голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації положення про відділ ведення Реєстру; сприяння створенню належних умов праці у відділі; забезпечення дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни.
2. Робота з виборцями: розгляд звернень, пропозицій, заяв, скарг від громадян, надання роз’яснень; розгляд звернень політичних партій у порядку, встановленому Законом України ’Про Державний реєстр виборців’.
3. Організація та підготовка проведення виборчого процесу у разі призначення виборів чи референдуму: складання, уточнення та виготовлення списків виборців; складання та друк іменних запрошень виборцям.
4. Забезпечення роботи щодо: розробки проектів подань до Центральної виборчої комісії; підписання документів, визначених Законом України ’Про Державний реєстр виборців’, що скріплюються печаткою відділу (в тому числі документи в електронній формі); надання необхідної інформації на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців; видання наказів у випадках та у порядку, визначених Законом України ’Про Державний реєстр виборців’, організація та контроль їх виконання.
5. Забезпечення захисту та зберігання інформації з обмеженим доступом в межах своїх повноважень і відповідно до чинного законодавства, а також у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України захисту бази даних Державного реєстру виборців.
6. Виконання функції оператора органу ведення Реєстру автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи ’Державний реєстр виборців’ щодо забезпечення безпеки інформації при її обробці в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі на рівні органу ведення Державного реєстру виборців.
7. Робота з документами: здійснення контролю за веденням діловодства, зберіганням документів і справ; здійснення контролю за укомплектуванням, зберіганням та використанням архівних справ до встановлених граничних строків їх зберігання у відділі (в тому числі архів в електронній формі в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі ’Державний реєстр виборців’); здійснення контролю за знищенням у встановленому порядку електронних документів після закінчення строків їх зберігання; робота з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі ’Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва’ (Система електронного документообігу ’АСКОД’).
8. Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, але не більше двох місяців після відміни карантину.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7400 грн., надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців».

Рівень заробітної плати

7400 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
03115, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ, проспект Перемоги, 97


Вдовенко Юлія Михайлівна
+38-(044)-424-3066
persrsrda@kievcity.gov.ua

26.01.2022 01:12

19.01.2021
22.01.2021
16.02.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація