Зачекайте
№ЯРДА9035240239783

головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

Фінанси
Новоукраїнська районна державна адміністрація Кіровоградської області
Новоукраїнська районна державна адміністрація Кіровоградської області

Кваліфікаційні вимоги

вища економічна освіта, ступінь вищої освіти - молодший спеціаліст, бакалавр;

Посадові обов’язки

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;
3) своєчасно подає звітність;
4) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
5) забезпечує:
дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;
6) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на період дії карантину та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

Умови оплати праці

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 ’Питання оплати праці працівників державних органів’ (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 р. № 16);
надбавки, доплати, премії та компенсації (відповідно до статті 52 Закону України ’Про державну службу’).

Рівень заробітної плати

5300 - 5300 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
27100, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул.Соборна, буд.59


Мороз Алла Анатоліївна
+38-(096)-474-5608
kadry@nu.kr-admin.gov.ua

20.01.2021
22.01.2021
27.01.2021
19.01.2021

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація