Зачекайте
18-2121до

Головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичного забезпечення

Соціальна сфера
Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області
Управління інформаційних систем та електронних реєстрів
Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2. Досвід роботи необов’язковий
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою не обов’язкове

Посадові обов’язки

Адреса робочого місця:
м. Київ, вул. Терьохіна 8-а
- Виконувати функції, покладені на відділ інформаційно-аналітичного забезпечення, відповідно до законодавства та внутрішнього трудового розпорядку.
- Аналізувати та узагальнювати роботу щодо ведення, наповнення, контролю за використанням даних РЗО ДРЗДСС, виправлення недостовірних даних по застрахованих особах, здійснювати моніторинг та оцінку якості ведення РЗО ДРЗДСС, вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків.
- Складати оперативну і статистичну звітність, готувати інформаційні та аналітичні матеріали з питань щодо ведення, наповнення, контролю за використанням даних РЗО ДРЗДСС керівнику управління, органам державної влади та місцевого самоврядування.
- Надавати роз’яснення, консультації з питань ведення, наповнення та використання даних з РЗО ДРЗДСС, адміністрування інформаційних систем та захисту інформації.
- Здійснювати аналіз, узагальнювати результати роботи відділу інформаційно-аналітичного забезпечення, підводити підсумки та вносити пропозиції керівнику щодо поліпшення роботи відділу та управління в цілому.
- У межах своєї компетенції розглядати та надавати відповіді на звернення, заяви та скарги підприємств, організацій, установ та громадян.
- В межах своєї компетенції брати участь у проведенні семінарів, нарад, інших навчальних заходів з працівниками управління.
- Здійснювати контроль за дотриманням законодавства про інформацію, доступ до публічної інформації та захист персональних даних в межах своєї компетенції; забезпечувати здійснення заходів щодо запобігання корупції; забезпечувати у межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контролю за її збереженням, захисту інформації з обмеженим доступом, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.
- Інформувати начальника управління та начальника відділу інформаційно-аналітичного забезпечення у разі доручення головному спеціалісту відділу інформаційно-аналітичного забезпечення виконання роботи, що не передбачена Положенням про управління та цією Інструкцією, у випадках, коли посадові особи Головного управління не надають документи, інші матеріали, необхідні для виконання завдання, покладеного на головного спеціаліста, а також коли заступнику начальника стала відома інформація про порушення чинного законодавства працівниками Головного управління та його підпорядкованих органів, або про загрозу законним інтересам Головного управління.
- В порядку, визначеному начальником управління або начальником відділу інформаційно-аналітичного забезпечення заміщувати інших працівників відділу та управління у разі їх відсутності.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS – CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 290 (зі змінами) та до дня визначення переможця конкурсу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500 грн.; надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами

Рівень заробітної плати

5500 - 10000 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
04080, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ, вул. Олексія Терьохіна, 8-а


Євстратова Тетяна Павлівна
+38-(044)-425-8596
gupfupersonal@ukr.net

19.01.2021
22.01.2021
29.01.2021
19.01.2021

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація