Зачекайте
НКЦПФР45

Начальник відділу внутрішнього аудиту

Фінанси
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Відділ внутрішнього аудиту

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта: Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.
2. Досвід роботи: Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3. Володіння державною мовою: Вільне володіння державною мовою.
4. Володіння іноземною мовою: Не потребує.

Посадові обов’язки

Здійснення керівництва діяльністю відділу, розподіл обов’язків між працівниками відділу, контроль їх роботи.
Розроблення внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту та подання їх на затвердження Голові Комісії.
У межах наданих повноважень визначає політику та стратегію діяльності відділу.
Контроль виконання завдань, покладених на відділ, згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері внутрішнього аудиту та внутрішніх розпорядчих документів Комісії.
Забезпечення визначення складу аудиторської групи, який повинен відповідати характеру й ступеню складності кожного внутрішнього аудиту, а також обмеженням в термінах і трудових ресурсах.
Планування, організація та проведення внутрішнього аудиту у відповідності до вимог Порядку № 1001, Стандартів внутрішнього аудиту та Кодексу етики.
Здійснення подання стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту на розгляд і затвердження Голові комісії не пізніше
початку планового періоду, з інформацією про ресурси, необхідні для їх виконання, у тому числі про істотні зміни в планах, які мали місце впродовж планового періоду. У разі обмеження відділу у ресурсах здійснює письмове інформування про це Голову Комісії із зазначенням наслідків таких обмежень та подання відповідних пропозицій щодо вирішення зазначеного питання.
Планування, регулювання та контроль ефективної взаємодії відділу з Мінфіном, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при розв’язанні питань, що стосуються діяльності відділу.
Подання відповідно до законодавства пропозицій Голові Комісії про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності.
Подання Голові Комісії аудиторських звітів та рекомендацій.
Контроль виконання завдань, покладених на відділ, згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері внутрішнього аудиту та внутрішніх розпорядчих документів Комісії.
Здійснення внутрішньої оцінку якості внутрішнього аудиту, моніторингу діяльності з внутрішнього аудиту та інформує Голову Комісії про її результати.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, але не більше двох місяців після відміни карантину

Умови оплати праці

посадовий оклад – 12500,00 грн.,
надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу),
надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами),
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

12500 - 12500 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, вул. Московська, 8, корп. 30


Стеценко Інна Вікторівна
+38-(044)-254-2433
inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

18.01.2021
22.01.2021
10.02.2021
19.01.2021

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація