Зачекайте
НКЦПФР44

Начальник управління з питань функціонування центру збору фінансової звітності у форматі XBRL

Фінанси
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Управління з питань функціонування центру збору фінансової звітності у форматі XBRL

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта: Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра. Освіта у галузі знань «Управління та адміністрування», «Математика та статистика» та «Інформаційні технології».
2. Досвід роботи: Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3. Володіння державною мовою: Вільне володіння державною мовою.
4. Володіння іноземною мовою: Володіння англійською мовою в обсязі, необхідному для виконання посадових обов’язків.

Посадові обов’язки

Щодо загальної організації управлінням програмно-технічним комплексом ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», зокрема, взаємодії з Технічним адміністратором ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»:
контроль та забезпечення організації процесу взаємодії та координації роботи Комісії та самостійних структурних підрозділів Комісії з технічним адміністратором ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» щодо технічного та технологічного обслуговування ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»;
контроль та забезпечення організації процесу взаємодії та координації дій Комісії та технічного адміністратора ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» щодо отримання ліцензії на програмне забезпечення, яке використовується в процесі функціонування ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», підтримки такого програмного забезпечення ліцензіарами та виконання сторонами умов ліцензійних договорів;
контроль та забезпечення організації процесу забезпечення контролю за дотриманням вимог та умов технічного та технологічного обслуговування ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» технічним адміністратором ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», його підтримки відповідно до положень договору на таке обслуговування;
контроль та забезпечення організації процесу інформаційного наповнення вебсайтів https://frs.gov.ua, https://portal.frs.gov.ua і https://hub.frs.gov.ua/VizorSupervisionCentre/, за допомогою яких забезпечується функціонал ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», та контроль належної технічної підтримки цих вебсайтів технічним адміністратором;
контроль та забезпечення організації процесу розробки та участі у підготовці нормативних і розпорядчих документів щодо правил і процедур: реєстрації в ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» підприємств, які подають фінансову звітність; уповноважених представників підприємств, які подають фінансову звітність; уповноважених представників органів державної влади (інших регуляторів), яким підприємства подають фінансову звітність; подання фінансової звітності до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»;
контроль та забезпечення організації процесу підготовки та узгодження договірних документів з органами державної влади (іншими регуляторами), яким підприємства подають фінансову звітність;
контроль та забезпечення організації процесу участі у визначенні переліку реєстраційних даних облікових карток (корпоративного профілю) підприємств і переліку реєстраційних даних уповноважених представників таких підприємств, які використовуються для реєстрації в ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», та забезпечує підготовку документів, якими затверджуються зазначені переліки реєстраційних даних;
контроль та забезпечення організації процесу збору реєстраційних даних підприємств і уповноважених представників підприємств та переданням таких реєстраційних даних органам державної влади (іншим регуляторам) для реєстрації в ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»;
контроль та забезпечення належного функціонування процесів реєстрації в ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» підприємств, які відповідно до законодавства подають звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», уповноважених представників таких підприємств, облікових карток (корпоративних профілів) і змін до облікових карток (корпоративних профілів) таких підприємств та уповноважених представників органів державної влади (інших регуляторів), яким підприємства подають фінансову звітність;
контроль належного функціонування кабінетів користувачів підприємств, зареєстрованих в ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», та кабінетів користувачів органів державної влади (інших регуляторів), яким підприємства подають фінансову звітність;
контроль належного функціонування процесів надання та скасування доступу до кабінетів користувачів органів державної влади (інших регуляторів) уповноваженим представникам таких органів державної влади (інших регуляторів);
контроль та забезпечення організації процесу створення в ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» груп підприємств, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», відповідно до потреб органів державної влади (інших регуляторів), яким підприємства подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»;
контроль за організацією процесу належного забезпечення технічним адміністратором збору фінансової звітності підприємств, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», та її оприлюднення у публічній базі даних ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» на вебсайті https://frs.gov.ua;
контроль та забезпечення організації процесу цілодобового доступу до публічної інформації, оприлюдненої в публічній базі даних ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»;
контроль та забезпечення організації процесу забезпечення взаємодії та координації інформаційно-технічної та консультаційної підтримки уповноваженим представникам підприємств, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», та особам, уповноваженим органами державної влади (іншими регуляторами), яким підприємства подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» (спільно з технічним адміністратором).
Щодо забезпечення розробки, погодження та затвердження електронних файлів із схемами та описами полів фінансової звітності, складеної на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ (таксономія UA XBRL МСФЗ):
контроль та забезпечення організації роботи з розробки розширень таксономії UA XBRL МСФЗ для підприємств, нагляд за якими здійснює Комісія;
контроль та забезпечення організації процесу взаємодії з органами державної влади (іншими регуляторами) щодо підготовки та отримання від них розширень таксономії UA XBRL МСФЗ з переліком та складом статей для підприємств тих галузей економіки, нагляд за якими здійснюють такі органи державної влади (інші регулятори);
контроль та забезпечення організації процесу перевірки оновлених таксономій UA XBRL МСФЗ та їх розширень на предмет відсутності помилок в частині зв’язків між даними в формах фінансової звітності, розкриттях та додатках;
контроль та забезпечення організації процесу додаткових погоджень з іншими органами державної влади (іншими регуляторами) фінальної версії розширень таксономії UA XBRL МСФЗ для підприємств тих галузей економіки, нагляд за якими здійснюють такі органи державної влади (регулятори), у випадку виявлення помилок в частині зв’язків між даними в формах фінансової звітності, розкриттях та додатках;
контроль та забезпечення організації процесу забезпечення взаємодії та координації розробки схем та описів полів електронних файлів таксономій UA XBRL МСФЗ та їх розширень для підприємств окремих галузей економіки;
контроль та забезпечення організації процесу забезпечення взаємодії та координації підготовки проєктів розпорядчих та нормативних документів щодо затвердження схем та описів полів електронних файлів таксономій UA XBRL МСФЗ та їх розширень для підприємств окремих галузей економіки;
контроль та забезпечення організації процесу надання схем та описів полів електронних файлів таксономій UA XBRL МСФЗ та їх розширень для підприємств окремих галузей економіки технічному адміністратору ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» для завантаження в програмно-технічний комплекс ЦЗФЗ «Система фінансової звітності».
контроль та забезпечення організації процесу забезпечення надання схем та описів полів електронних файлів таксономій UA XBRL МСФЗ та їх розширень органам державної влади (іншим регуляторам), які здійснюють нагляд за відповідними підприємствами, для оприлюднення.
Щодо забезпечення ведення переліків (довідників) емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності:
контроль та забезпечення організації процесу визначення організаційних засад ведення переліків (довідників) емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»;
контроль та забезпечення організації процесу визначення переліку реєстраційних даних облікових карток (корпоративних профілів) підприємств та розробки реєстраційних форм для ідентифікації та подальшої реєстрації емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», та уповноважених представників таких емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів в ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»;
контроль та забезпечення організації процесу формування в ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» переліків (довідників) емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, які подають фінансову звітність Комісії;
контроль та забезпечення організації процесу перевірки реєстраційних даних емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», та уповноважених представників таких емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів;
контроль та забезпечення організації процесу підтвердження реєстраційних даних підприємств (емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів), які подають фінансову звітність Комісії, для їх реєстрації в ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»;
контроль та забезпечення організації процесу ведення в ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» переліки (довідники) емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»;
контроль та забезпечення організації процесу створення баз даних на основі інформації, що міститься в переліках (довідниках) емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», та забезпечує її використання;
контроль та забезпечення організації процесу аналізу та систематизації інформації, що накопичується/міститься в базі даних переліків (довідників) емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності»;
контроль та забезпечення організації процесу надання керівництву Комісії аналітичної інформації щодо емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності».
щодо забезпечення підготовки аналітичної та статистичної інформації щодо фондового ринку та його інфраструктури:
контроль та забезпечення організації процесу узагальнення запитів та пропозицій керівництва Комісії та керівників самостійних структурних підрозділів щодо отримання аналітичної та статистичної інформації, що може бути підготовлена на основі фінансової звітності, яку підприємства подають до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», адміністративних даних та інших джерел інформації;
контроль та забезпечення організації процесу визначення прийомів та методів проведення аналізу фінансової звітності окремих підприємств, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», адміністративних даних та інших джерел інформації з метою підготовки аналітичної та статистичної інформації щодо фондового ринку та його інфраструктури;
контроль та забезпечення організації процесу проведення аналізу фінансової звітності окремих підприємств, які подають фінансову звітність до ЦЗФЗ «Система фінансової звітності», адміністративних даних та інших джерел інформації з метою підготовки аналітичної та статистичної інформації щодо фондового ринку та його інфраструктури;
контроль та забезпечення організації процесу підготовки та надання керівництву Комісії та керівникам самостійних структурних підрозділів аналітичну та статистичну інформацію, підготовлену за результатами проведеного аналізу;
контроль та забезпечення організації процесу взаємодії з іншими органами державної влади з метою обміну аналітичною та статистичною інформацією щодо фондового ринку;
контроль та забезпечення організації процесу підготовки річних та інших звітів Комісії в частині, яка стосується аналізу та статистики фондового ринку;
контроль та забезпечення організації процесу участі у розробленні та впровадженні нормативно-правових актів з питань аналізу та статистики фондового ринку, у тому числі з метою імплементації законодавства Європейського Союзу.
Щодо виконання інших функцій:
відповідно до визначених завдань і в межах компетенції управління контролює та організовує процес підготовки в установленому порядку, у тому числі на виконання вимог законодавства щодо доступу до публічної інформації, проектів відповідей на запити, листи, заяви та скарги громадян, юридичних осіб, державних органів з питань, що відносяться до його компетенції;
відповідно до визначених завдань і в межах компетенції управління контролює та організовує процес забезпечення організації комплексних роз’яснювальних та навчальних заходів, у тому числі тренінгів, семінарів, консультацій, конференцій, круглих столів, публікацій в засобах масової інформації, соціальних мережах та з використанням інших джерел розповсюдження інформації щодо складання та подання фінансової звітності на основі таксономії в електронному форматі.
Організація, контроль та забезпечення здійснення загальних процесів, зокрема:
контроль та забезпечення організації процесу інформування відповідних структурних підрозділів Комісії про необхідність внесення змін до законодавства, якщо за результатами здійснення управлінням функцій виникає така необхідність та участь в опрацюванні проєктів нормативно – правових актів з питань, що стосуються компетенції управління;
контроль та забезпечення організації процесу здійснення інших функцій та доручень.

Виконання інших наказів, розпоряджень та доручень Голови Комісії, членів Комісії та Керівника апарату у межах повноважень, передбачених положенням про підрозділ.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, але не більше двох місяців після відміни карантину

Умови оплати праці

посадовий оклад – 13300,00 грн.,
надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу),
надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами),
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

13300 - 13300 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, вул. Московська, 8, корп. 30


Стеценко Інна Вікторівна
+38-(044)-254-2433
inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

18.01.2021
22.01.2021
02.03.2021
06.03.2021

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація