Зачекайте
НАДС 18.01.2021 ТО

начальник Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях

Управління персоналом/ Розвиток Державної служби
Національне агентство України з питань державної служби
Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: ступінь вищої освіти – не нижче магістра
Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років з питань управління персоналом.
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

Здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.
Організовує та забезпечує виконання Управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів НАДС, доручень Голови НАДС, його першого заступника та заступників, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації.
Вносить Голові НАДС пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Управління і шляхів виконання покладених на нього завдань.
Подає на затвердження Голові НАДС плани роботи Управління, організовує та контролює їх виконання, затверджує звіти про їх виконання.
Забезпечує в установленому порядку дієву взаємодію з відповідними місцевими державними адміністраціями.
Здійснює добір персоналу до Управління.
Організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління.
Призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби відповідно до пункту 3 частини другої статті 34 Закону України ’Про державну службу’ у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.
Вирішує питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Управління у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом).
Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
Порушує перед Головою НАДС питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
Підписує накази Управління.
Розподіляє обов’язки між своїми заступниками.
Затверджує посадові інструкції працівників та положення про структурні підрозділи (у разі їх наявності).
Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10550 гривень;
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами);
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Рівень заробітної плати

10550 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
01601, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 15


Савченко Оксана Анатоліївна
+38-(044)-256-0040
е-mail: konkurs@nads.gov.ua

18.01.2020
22.01.2021
05.02.2021
19.01.2021

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація