Зачекайте
НАДС 18.01.2021.3

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Управління персоналом/ Розвиток Державної служби
Національне агентство України з питань державної служби
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: вища юридична освіта не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
Досвід роботи: не потребує.
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

Здійснення заходів щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» в апараті НАДС.
Розробка проєктів актів з питань запобігання та виявлення корупції в Національному агентстві України з питань державної служби.
Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності НАДС, підготовка заходів щодо їх усунення, внесення Голові НАДС пропозицій щодо таких заходів.
Забезпечення підготовки антикорупційної програми НАДС, змін до неї, подання її на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та моніторинг її виконання.
Здійснення підготовки звітів за результатами періодичного перегляду та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надання пропозицій щодо внесення змін до антикорупційної програми за результатами такого періодичного перегляду.
Надання структурним підрозділам апарату НАДС, територіальним органам НАДС, підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери його управління, та їх працівникам методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.
Вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню, інформування Голови НАДС та НАЗК про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.
Проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування, які працюють у НАДС (працювали або входять чи входили до складу утвореної у відповідальному суб’єкті конкурсної комісії), відповідно до частини другої статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку.
Здійснення перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені цим Законом.
Організація роботи щодо внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації. Відповідальний за реалізацію повноважень із захисту викривачів.
Проведення внутрішніх навчань з питань запобігання та виявлення корупції.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, та на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 10200 грн.;
Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).
Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Рівень заробітної плати

10200 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
01601, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 15


Савченко Оксана Анатоліївна
+38-(044)-256-0040
е-mail: konkurs@nads.gov.ua

18.01.2020
22.01.2021
17.02.2021
19.01.2021

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація