Зачекайте
374986

Заступник начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

Фінанси
Черкаський апеляційний суд
Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

Кваліфікаційні вимоги

Вища, не нижче ступеня магістр у галузі знань «Економіка» за спеціальністю «Економіка підприємств», у галузі знань «Бухгалтерський облік» за спеціальністю «Бухгалтерський облік і оподаткування», «Бухгалтерський облік та аудит», «Економіка підприємств».

Посадові обов’язки

- на підставі службових записок, заявок і розрахунків керівників структурних підрозділів Черкаського апеляційного суду організовує роботу по узагальненню потреби у фінансовому забезпеченню установи при формуванні бюджетного запиту;
- при складанні кошторису на відповідний бюджетний період організовує надання начальнику відділу узагальненої інформації щодо пріоритетної потреби Черкаського апеляційного суду у фінансовому забезпеченні;
- на підставі узагальненої інформації, наданої спеціалістами відділу, складає та готує для подання до ГУДКСУ у Черкаській області та головного розпорядника коштів – Державної судової адміністрації України місячну, квартальну та річну звітність;
- здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
- контролює повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
- в межах своєї компетенції контролює забезпечення достовірного документального оформлення та своєчасного відображення в облікових регістрах надходження основних засобів та інших необоротних активів, їх руху та вибуття;
- бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжок грошових коштів та майна, псування активів;
- здійснює контроль за правильністю проведення та відображенні в обліку інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів та розрахунків;
- організовує роботу по веденню діловодства, забезпечує дотримання працівниками установленого порядку роботи із службовими документами та їх зберігання;
- виконує окремі службові доручення начальника відділу та керівника апарату Черкаського апеляційного суду, що стосуються діяльності відділу;
- заступник начальника відділу безпосередньо підпорядковується начальнику відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Черкаського апеляційного суду та керівнику апарату Черкаського апеляційного суду;
- на період відсутності начальника відділу (відпустка, хвороба, відрядження тощо) і в інших випадках виконує функції начальника відділу та має право другого фінансового підпису;
- заступник начальника відділу зобов’язаний дотримуватися вимог законодавства України про працю та державну службу, антикорупційного законодавства, правил внутрішнього службового розпорядку Черкаського апеляційного суду, правил етичної поведінки та вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад – 7950,00 грн. відповідно до постанови КМУ від 24.05.2017 № 358 «Деякі питання оплати праці державних службовців, органів та установ системи правосуддя».
2. Надбавка, виплата та премії відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу».

Рівень заробітної плати

7950 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
18001, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Верхня Горова, 29, м. Черкаси


Міняйло Сергій Володимирович
+38-(097)-984-4449
Minyaylo@ack.court.gov.ua

19.01.2021
22.01.2021
27.01.2021
19.01.2021

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація