Зачекайте
rdagmer123456792

головний спеціаліст-юристконсульт відділу юридичного забезпечення управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування

Право / Правознавство
Жмеринська райдержадміністрація
Апарат Жмеринської райдержадміністрації

Кваліфікаційні вимоги

освіта вища, ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра,(спеціальність «Правознавство»)

Посадові обов’язки

1.Надає правову допомогу структурним підрозділам, перевіряє відповідність законодавству опрацьованих проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату нормативно-правового та ненормативного характеру, візує їх у встановленому порядку.
2. У разі невідповідності наданого на розгляд проекту розпорядження вимогам чинного законодавства, згідно з установленим порядком готує висновок.
3. Бере участь або безпосередньо розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, накази керівника апарату, що мають нормативно-правовий характер, організовує систематизований облік, опрацювання нормативних актів, що надходять до районної державної адміністрації відділу юридичного забезпечення, підтримує їх у контрольному стані.
4 Готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації,наказів керівника апарату щодо внесення змін, доповнень або визнання такими, що втратили чинність розпоряджень голови районної державної адміністрації та наказів керівника апарату;
5 Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органу виконавчої влади, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;
6 Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;
7 Представляє у встановленому законодавством порядку інтереси Жмеринської районної державної адміністрації в судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів;
8 Здійснює облік та систематичний контроль за укладанням договорів про передачу в оренду земельних ділянок згідно розпоряджень голови районної державної адміністрації;
9 За дорученням начальника відділу розглядає звернення громадян та готує відповіді;
10 Надає методичну допомогу працівникам апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів щодо правильного застосування норм чинного законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад – 5300 грн.,
2. Надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).
3. Надбавки, виплати, премії згідно зі статтями 50, 52 Закону України «Про державну службу».

Рівень заробітної плати

5300 - 5300 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
23100, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ обл., ЖМЕРИНКА, вул.Б Хмельницького 14


Винокурова Євгеніївна Тетяна
+38-(043)-325-0007
rda_gmer@vin.gov.ua

19.01.2021
22.01.2021
27.01.2021
06.03.2021

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація