Зачекайте
201910

спеціаліст

Оборона
Бориспільський об‘єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки
Бориспільський об‘єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.
Досвід роботи - не потребує, вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

Повідомляти начальника служби охорони державної таємниці про достовірно відомі факти порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці;
видавати секретні справи виконавцям згідно поіменних списків на доступ, за підписом у картці видачі та контролювати їх повернення до РСО у день видачі;
готувати проект номенклатури секретних справ органу спеціального зв’язку;
вести облік робочих зошитів, окремих аркушів паперу, копіювального паперу та фарбуючої стрічки, інвентарний облік, облік документів печаток і штампів органу спеціального зв’язку;
виконувати вимоги і дотримуватися обмежень, передбачених для осіб, допущенних до державної таємниці;
збереження виданої йому техніки, майна та документів;
швидку та якісну обробку телеграм;
точне та своєчасне виконання поставлених йому завдань.
твердо знати і неухильно виконувати вимоги керівних документів щодо забезпечення безпеки спеціальних видів зв’язку, порядку поводження із ключовими документами, прирівняними до них документів, правил користування ключовими документами та інших керівних документів з роботи органу спеціального зв’язку;
сумлінно виконувати службові обов’язки, дотримуватися режиму секретності у роботі;
систематично підвищувати свій професійний рівень;
бути пильним, рішуче припиняти дії інших осіб, що можуть призвести до компрометації і розголошення інформації з обмеженим доступом;
своєчасно доповідати безпосередньому начальнику про всі порушення, допущені під час роботи, а також у разі зміни у своїх анкетних даних;
вести облік документів архівного зберігання органу спеціального зв’язку;
знати сигнали оповіщення та практичні дії по ним, а також свої функціональні обов’язки при приведенні у різні ступені бойової готовності (діяти згідно бойового розрахунку);
здійснювати контроль за додержанням виконавцями правил розробки, обліку, зберігання документів із грифом обмеження доступу ’Для службового користування’ та поводження з ними;
виконувати інші завдання за вказівкою начальника служби;
долучати та підшивати секретні документи долучаються у справи органу спеціального зв’язку у хронологічному та/або логічному порядку за датою їх реєстрації;
після завершення провадженням тому (частини) справи наприкінці останнього аркуша внутрішнього опису робити запис цифрами і словами, у якому зазначається кількість найменувань долучених до тому (частини) справи секретних документів, найменування посади та прізвище;
під час приймання секретних документів для долучення до справ перевіряти відповідність їх грифів секретності грифу секретності справи та правильність долучення секретного документа до певної справи;
під час приймання секретних документів від виконавців перевіряти відповідність реєстраційних номерів та кількість аркушів секретних документів записам в журналах або картках обліку (штампі реєстрації) та у внутрішніх описах, після чого розписуватись за прийняті секретні документи;
при прийманні секретної кореспонденцію, ставити підпис за її отримання в реєстрі (розносній книзі або розписці), словами зазначати кількість прийнятих пакетів (документів), дату та час їх прийняття, після цього в пакетно-контрольному журналі зазначати номер реєстру (порядковий номер розносної книги) та словами кількість доставлених пакетів (документів);
негайно повідомляти начальника служби охорони державної таємниці про отримання секретного відправлення, з пошкодженим пакування, якщо характер пошкодження дає змогу ознайомитися із змістом вкладення;.
не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, крім випадків, передбачених законом.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строкова на час карантину

Умови оплати праці

посадовий оклад – 4394 грн., надбавка до посадового окладу за ранг, надбавка за вислугу років відповідно до статті 52 Закону України „ Про державну службу ”; за наявності достатнього фонду оплати праці – премія, надбавка за інтенсивність праці

Рівень заробітної плати

4394 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
08300, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., БОРИСПІЛЬ, вул. Сергія Камінського,6


Щава Анжеліка Вячеславівна
+38-(045)-956-2345
Е-mail: bor_omvk@ukr.net

18.01.2021
22.01.2021
26.01.2021
18.01.2021

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація