Зачекайте
чода111012021

Головний спеціаліст з питань персоналу

Публічне адміністрування/ Державне управління
Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації
Відділ бухгалтерського обліку, управління персоналу та забезпечення діяльності управління

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: Вища за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра, бакалавра.
Досвід роботи: Не потребує.
Володіння державною мовою: Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

1. Здійснює методичне, консультативне забезпечення діяльності Управління з питань управління персоналом:
- вносить пропозиції начальнику Управління з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;
-проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
- за дорученням начальника Управління перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в Управлінні.
2. Розробляє і бере участь в розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосується питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби:
- організовує роботу щодо розробки структури управління;
-організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи Управління;
-контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців Управління та переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
-опрацьовує штатний розпис Управління.
3. Забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків:
-вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в Управлінні та вносить відповідні пропозиції начальнику Управління;
-здійснює організаційні заходи щодо оголошення та проведення конкурсу на заняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В»;
-розробляє спеціальні вимоги до усіх, які претендують на заняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;
-забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб категорії «Б», які претендують на заняття посад в Управлінні;
-забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати.
4. Забезпечує проведення моніторингу виконання завдань та ключових показників, оцінювання результатів службової діяльності державних службовців в Управлінні.
5. Забезпечує підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління:
-узагальнює потребу у професійному навчанні;
-планує професійне навчання;
-складає разом із державних службовцем індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
-проводить внутрішні навчання щодо процедури оцінювання для державних службовців Управління.
6. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує кількісний та якісний склад державних службовців.
7. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Управління.
8. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та присвоєнням рангів державним службовцям.
9. Організовує роботу з ведення військового обліку України:
-готує документи для оформлення військово- зобов’язаним відстрочки від призову на період мобілізації та на воєнний час;
- проводить звіряння особових карток призовників і військово зобов’язаних з обліковими документами військових комісаріатів;
-готує звіт про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій.
10. Забезпечує розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.
Здійснює інші повноваження визначені законодавством.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Призначення на посаду – строкове (на період дії карантину та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства).

Умови оплати праці

Посадовий оклад складає 5500 грн., надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці державних органів» (із змінами), інші надбавки, доплати та премії – відповідно до законодавства.

Рівень заробітної плати

5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
58010, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ обл., ЧЕРНІВЦІ, м.Чернівці вул. Грушевського,1


Бунзяк Іван Вікторович
+38-(050)-868-2190
umns@meta.ua

11.01.2021
14.01.2021
11.01.2021

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація