Зачекайте
ДФДніпрОДА11012021

Заступник начальника бюджетного управління – начальник відділу моніторингу місцевих бюджетів та балансу фінансових ресурсів департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Фінанси
Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Бюджетне управління
Відділ моніторингу місцевих бюджетів та балансу фінансових ресурсів

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: ступінь вищої освіти – не нижче магістра.
Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

1. Керівництво та організація роботи відділу та управління у межах делегованих повноважень заступником директора департаменту фінансів облдержадміністрації - начальником управління:
- забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на відділ, управління;
- забезпечення виконання планів роботи відділу, управління та плану роботи департаменту з питань, що стосуються роботи відділу, управління;
- підготовка у межах своєї компетенції відповідних розпорядчих документів, організація та контроль за їх виконанням;
- здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками відділу, управління посадових обов’язків, дотриманням правил внутрішнього службового та трудового розпорядку, законодавства України з питань державної служби, запобігання корупції;
- оцінювання результатів службової діяльності підпорядкованих державних службовців;
- розроблення положення про відділ, посадових інструкцій працівників відділу.
2. Аналіз виконання бюджету області за даними звітності (щомісячної, щоквартальної, річної) головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області. Проведення комплексного економічного аналізу виконання місцевих бюджетів області, стану фінансування видатків на заробітну плату працівникам бюджетних установ та соціальних виплат населенню. Підготовка облдержадміністрації доповідних записок, оперативної інформації, листів з питань виконання доходів і видатків бюджету області бюджетів міст, районів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.
3. Здійснення у межах повноважень контролю за виконанням працівниками відділу, управління бюджетного та фінансового законодавства, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень та розпоряджень обласної ради, розпоряджень обласної державної адміністрації, наказів, інструкцій та вказівок Міністерства фінансів України з питань складання й виконання бюджету. Участь у підготовці та наданні пропозицій до центральних органів виконавчої та законодавчої влади щодо проектів нормативно-правових актів та стосовно внесення змін до чинних Законів України, Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України.
4. Організація та забезпечення у межах компетенції:
- опрацювання розрахункових показників Міністерства фінансів України до проекту бюджету;
- проведення експертизи рішень про затвердження та уточнення бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад;
- організація перевірки затверджених планових показників місцевих бюджетів, підготовки та направлення до Міністерства фінансів України зведеної інформації про затвердження показників місцевих бюджетів.
5. Організація роботи щодо проведення перевірки річних звітів про виконання місцевих бюджетів області та направлення до Міністерства фінансів України зведеного звіту про виконання місцевих бюджетів області з пояснювальною запискою та показниками за мережею, штатами і контингентами.
6. Участь у комплексних перевірках виконання бюджетів міст, районів та об’єднаних територіальних громад відповідно до затверджених програм, проведення перевірок з окремих питань бюджетної роботи в фінансових органах області.
7. Організація та контроль за своєчасним виконанням працівниками відділу контрольних завдань облдержадміністрації, обласної ради, Міністерства фінансів України, Кабінету Міністрів України; за якісним розглядом звернень від органів виконавчої влади, установ з напряму діяльності відділу, а також підготовка за результатами їх аналізу проектів відповідних рішень.
8. Забезпечення належного стану організації і здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками у відділі, управлінні у межах повноважень.
9. Організація роботи щодо перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам.
10. Надання консультативно-методичної допомоги спеціалістам міських та районних фінансових органів, об’єднаних територіальних громад з питань планування та виконання місцевих бюджетів, вивчення та застосування положень Бюджетного кодексу України, бюджетного і податкового законодавства, проведення аналізу виконання місцевих бюджетів.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, але не довше граничного строку перебування на посаді, установленого законодавством.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7800 грн; надбавка за ранг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами); надбавки, виплати, премії відповідно до статей 50, 52 Закону України “Про державну службу”

Рівень заробітної плати

7800 - 7800 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Опублікована
49600, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Михайла Грушевського,3


Скаленко Віра Миколаївна
+38-(056)-745-1141
skalenko@adm.dp.gov.ua

11.01.2021
14.01.2021
11.01.2021

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація