Зачекайте
25.11.2020.2

начальник відділу – головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку фінансово-економічного управління

Фінанси
Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області
Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища, не нижче ступеня магістра (спеціаліста)
Досвід роботи - на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою
Володіння іноземною мовою - не потребує

Посадові обов’язки

1) організація роботи з ведення бухгалтерського обліку;
2) організація процесу формування кошторису головного управління, у разі потреби внесення обґрунтованих пропозицій про зміни до кошторису;
3) участь у розробці штатного розпису;
4) контроль за достовірним та у повному обсязі відображенням в бухгалтерському обліку операцій фінансово-господарської діяльності;
5) забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових матеріальних (нематеріальних активів), товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
6) здійснення поточного контролю за дотриманням законодавства при взятті зобов’язань, здійсненні платежів відповідно до взятих зобов’язань, цільовим, економним та раціональним використанням адміністративно-господарських видатків;
7) аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності;
8) організація роботи по складанню фінансової, бюджетної, податкової, державної статистичної та іншої звітності та подання її у встановленому законодавством порядку;
9) підготовка інформації про фінансовий стан, господарську діяльність та рух коштів головного управління для прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо використання коштів;
10) контроль за своєчасним та у повному обсязі перерахуванням податків, зборів до бюджетів всіх рівнів

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Контракт укладається на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування на зазначеній посаді державної служби становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7050 грн., надбавки за вислугу років на державній службі та ранг державного службовця, інші доплати, надбавки та премії відповідно до статті 52 Закону України від 10.12.2015 № 889-VІІІ “Про державну службу” та постанови КМУ від 18.01.2017 № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами)

Рівень заробітної плати

7050 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
40009, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ обл., СУМИ, КОВПАКІВСЬКИЙ, вул. Пушкіна, буд. 1


Співакова Лілія Володимирівна
+38-(054)-265-6460
kadr@sm.pfu.gov.ua

20.11.2020
25.11.2020
01.12.2020
20.11.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація