Зачекайте
443

Провідний спеціаліст Сектору з питань запобігання та виявлення корупції

Зовнішня політика
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта ступінь вищої освіти – не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за напрямом підготовки право; міжнародне право тощо.
2. Досвід роботи необов’язковий
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
4. Володіння однією з офіційних мов Ради Європи або іншою іноземною мовою (крім державної мови держави-агресора), необхідною для виконання посадових обов’язків в обсязі, необхідному для виконання посадових обов’язків

Посадові обов’язки

Виконує роботу в рамках покладених на Сектор завдань щодо дотримання антикорупційного законодавства. В межах своєї компетенції вносить на розгляд завідувача Сектору пропозиції з проведення заходів щодо запобігання та виявлення корупції в органах системи дипломатичної служби.
Опрацьовує, відповідно до чинного законодавства України, звернення фізичних та юридичних осіб, органів державної влади з питань, що належать до компетенції Сектору, готує проєкти відповідей на такі звернення для розгляду завідувачем Сектору.
Проводить експертизу проєктів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються МЗС, а також цивільно-правових договорів на виконання робіт у закордонних дипломатичних установах України, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
Надає методичну та консультативну допомогу працівникам дипломатичної служби, які перебувають на дипломатичній та державній службі, з питань застосування та дотримання вимог антикорупційного законодавства, у т.ч. в заповненні декларацій, забезпечує ознайомлення працівників дипломатичної служби, які від’їжджають у довготермінове відрядження, з вимогами антикорупційного законодавства, перевіряє факт подання суб’єктами декларування декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки їх неподання чи несвоєчасного подання у визначеному Законом України «Про запобігання корупції» порядку.
Здійснює контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, моніторинг засобів масової інформації на предмет виявлення повідомлень щодо порушень корупційного характеру у діяльності працівників дипломатичної служби, проводить організаційну та роз’яснювальну роботу з питань запобігання, виявлення та протидії корупції. У разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником дипломатичної служби корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом.
Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності працівників дипломатичної служби, вносить завідувачу Сектору пропозиції щодо усунення таких ризиків.
У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками дипломатичної служби, інформує у встановленому порядку про такі факти завідувача Сектору, а за його відсутності керівництво МЗС, взаємодіє з спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції в межах компетенції Сектору.
Відповідно до встановлених вимог, забезпечує ведення несекретного діловодства Сектору, а також діловодства з обмеженим доступом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Типової інструкції про порядок ведення, обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.102016 №736 та інших нормативно-правових актів. Забезпечує збереження інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка відповідно до законодавства України не підлягає розголошенню.
Здійснює інші повноваження, забезпечує виконання інших завдань та функцій, визначених законодавством України. Виконує інші завдання та розпорядження за дорученням керівництва.
За визначенням Міністра у разі тимчасової відсутності завідувача Сектору (тимчасова непрацездатність, перебування у відпустці, у відрядженні, на навчанні, стажуванні тощо) виконує його обов’язки.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, проведення конкурсу на зазначену посаду та визначення переможця (переможців) конкурсу в установленому порядку.

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 8 500 гривень на місяць;
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 закону України « Про державну службу».

Рівень заробітної плати

8500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01018, М.КИЇВ, Михайлівська площа 1


Бровчук Юлія Анатоліївна
+38-(044)-238-1513
konkurs.mfa@mfa.gov.ua

16.05.2021 15:06

19.11.2020
25.11.2020
08.12.2020


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація