Зачекайте
ЯРДА648229994073

Головний спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів

Культура та спорт
Державний архів Івано-Франківської області Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Державний архів Івано-Франківської області

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

Посадові обов’язки

Забезпечує реалізацію державної політики, виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері формування та комплектування документів НАФ;
бере участь у складанні списків установ – джерел комплектування архіву;
опрацьовує документи з обмеженим доступом (з грифом «Для службового користування») Державного архіву області, підприємств, установ, організацій, які є джерелами комплектування держархіву – документами Національного архівного фонду (список № 1);
надає методичну допомогу установам з питань розроблення нормативно - методичних документів, що регламентують роботу архівних підрозділів (архівів), служб діловодства та експертних комісій;
проводить тематичне, комплексне і контрольне перевіряння діловодних та архівних служб установ, організацій та підприємств;
бере участь у виконанні комплексу робіт із передавання документів на державне зберігання після закінчення строків їх тимчасового зберігання у відповідних архівних підрозділах;
вносить пропозиції щодо покращення діяльності архівних підрозділів (архівів) в установах, організаціях, підприємствах;
здійснює роботу із передавання документів на державне зберігання;
реалізовує покладені на Державний архів області повноваження визначені законодавством у сфері формування та комплектування документами НАФ;
веде переговори з власниками документів Національного архівного фонду щодо передавання документів на державне зберігання;
контролює виконання галузевих програм розвитку архівної справи;
здійснює приймання та реєстрацію отриманих на розгляд експертно-перевірної комісії архіву документів, перевіряє наявність усіх документів і їх комплектність, правильність оформлення;
забезпечує своєчасність подання матеріалів, передає зареєстровані документи з резолюцією голови ЕПК членам ЕПК у день їх надходження або наступного робочого дня;
надає методичну допомогу установам з питань розроблення нормативно- методичних документів, що регламентують роботу архівних підрозділів (архівів), служб діловодства та експертних комісій;
здійснює комплектування архіву фоно- та відеодокументами;
розглядає разом з членами ЕПК документи;
здійснює контроль за рухом документів, які надійшли на розгляд ЕПК;
готує проект порядку денного засідання ЕПК, укладає список запрошених осіб, оформлює протокол засідання ЕПК, витяг з протоколу, складає супровідний лист, проставляє штамп ЕПК про схвалення або погодження документів, здійснює ведення та зберігання облікових, звітних документів ЕПК;
забезпечує підготовку і проведення засідань експертно-перевірної комісії;
бере участь у проведенні нарад та семінарів працівників архівних, діловодних та експертних служб з питань, що належать до компетенції відділу;
вивчає передовий вітчизняний досвід у галузі архівознавства і документознавства, впроваджує його у практику своєї роботи.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Контракт укладається на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. На час соціальної відпустки основного працівника. Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн.,
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці державних органів» (зі змінами);
надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Рівень заробітної плати

5500 - 5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
76006, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, вул. Сагайдачного, буд. 42а


Маланюк Марія Богданівна
+38-(050)-101-4467
maria93@meta.ua

19.10.2020
26.10.2020
11.11.2020
19.10.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація