Зачекайте
33331

головний спеціаліст відділу документального забезпечення

Право / Правознавство
Луганська обласна прокуратура
Луганська обласна прокуратура

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта, не нижче ступеня бакалавра, Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Прийняття вхідної кореспонденції (документи, які направлені фельд’єгерським, спеціальним та поштовим зв’язком, електронні звернення, а також відомча кореспонденція, надіслана органами влади, що надійшла поштовим зв’язком або доставлена уповноваженою особою, яка має документ, що засвідчує її належність до відповідного органу).
Щодня (двічі на день) вилучення кореспонденції зі скриньки, проставлення штампу, облік та передача документів на реєстрацію.
Перевірка наявності документів та додатків до них, сортування, проставляння штампу, сканування, реєстрація вхідної кореспонденції (внесення даних до інформаційної системи «Система електронного документообігу органів прокуратури України» (СЕД)) і передача документів за призначенням.
Здійснення ведення діловодства у структурних підрозділах, визначених розподілом функціональних обов’язків.
Складання номенклатури справ структурних підрозділів та створення її в електронній формі в інформаційній системі «Система електронного документообігу органів прокуратури України».
Забезпечення збереження закінчених у діловодстві справ і наглядових проваджень та передавання їх до архівного фонду прокуратури в упорядкованому стані для подальшого зберігання і користування.
Використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.
Ведення книг обліку: вхідної кореспонденції; вихідної кореспонденції; обліку внутрішніх документів; звернень громадян; кримінальних проваджень, витребуваних у порядку нагляду; наглядових проваджень, заведених за зверненнями, скаргами громадян, юридичних осіб, матеріалами перевірок та позовами.
Реєстрація вихідної кореспонденції (внесення даних інформаційної системи «Система електронного документообігу органів прокуратури України» (СЕД)), своєчасна передача зареєстрованих документів працівникам структурних підрозділів і передача їх на відправлення відповідному працівнику відділу документального забезпечення.
Контроль за строками виконання контрольних документів, інформування керівників підрозділів про затримку їх виконання.
Ведення обліку вхідних, вихідних і внутрішніх документів, щомісячна підготовка зведення про документообіг.
Забезпечення роботи приймальні керівництва прокуратури області.
Ведення обліку документів, які надходять керівництву для розгляду та повернення їх з резолюціями за призначенням. У разі відсутності керівника ведення запису телефонних повідомлень з наступною доповіддю. Забезпечення виконання доручень керівника.
Перевірка за обліками наявності попереднього листування, надання інформації щодо розділів та довідок за реєстраційними даними вихідної, відомчої та міжвідомчої кореспонденції, звернень та з інших питань, що відносяться до компетенції відділу.
Виконання інших обов’язків, визначених у Положенні та Розподілі функціональних обов’язків між працівниками відділу документального забезпечення, затверджених керівництвом прокуратури.
Виконання інших доручень начальника відділу документального забезпечення, керівників і прокурорів структурних підрозділів в межах їх компетенції (тиражування та відправка, підбір наглядових проваджень тощо).
Підвищення професійного рівня шляхом самостійного навчання, участі у семінарах, інших навчальних заходах.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, але не більше двох місяців після відміни карантину

Умови оплати праці

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу» (3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу),
надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів» (200-400 грн.),
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

5500 - 5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
93409, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ обл., СЄВЄРОДОНЕЦЬК, вул. Богдана Ліщини, 27


Ткач Владислав Григорович
+38-(064)-524-1370
lug.kadry.11@gmail.com

15.10.2020
18.10.2020
15.10.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація