Зачекайте
№ЯРДА61612769196

головний спеціаліст-юрисконсульт

Регіональний та міський розвиток
Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Головний спеціаліст-юрисконсульт

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право», спеціальність – «Право» або «Правознавство».
Досвід роботи - не обов’язково.
Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

До основних завдань за вакантною посадою, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення, належить:
1. організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів державними службовцями Управління усіх категорій під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;
2. розроблення (участь у розробленні) проєктів нормативно-правових актів, розпорядчих та нормативних локальних актів, інструкційних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Управління;
3. перевірка відповідності законодавству і міжнародним договорам України проєктів наказів та інших розпорядчих документів, що подаються на підпис начальникові Управління, погодження (візування) їх згідно із вставленим порядком;
4. проведення юридичної експертизи проєктів нормативно-правових актів, підготовлених відповідальними посадовими особами Управління, підготовка відповідних висновків за встановленою формою;
5. перегляд спільно із причетними державними службовцями Управління нормативно-правових актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність вимогам чинного законодавства;
6. інформування начальника Управління про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
7. внесення начальникові Управління пропозицій щодо подання нормативно-правового акту на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом;
8. підготовка та подання згідно із встановленим порядком звітів до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) щодо актів, прийнятих Управлінням;
9. узагальнення практики застосування законодавства у сфері туризму, підготовка пропозицій щодо його удосконалення, подання їх на розгляд керівництву Управління, а також виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для вирішення питання щодо підготовки проєктів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;
10. розгляд проєктів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Управління, підготовка пропозицій до них;
11. здійснення у межах своєї компетенції заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
12. організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Управління, а також погодження (візування) проєктів договорів згідно із встановленим порядком;
13. організація претензійної та позовної роботи в Управлінні, контроль за її проведенням;
14. проведення разом із відповідальними державними службовцями аналізу результатів діяльності Управління, вивчення умов і причин виникнення необґрунтованих витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стану дебіторської та кредиторської заборгованостей;
15. аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності, підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень та участь в організації роботи з відшкодування збитків;
16. внесення начальникові Управління подання щодо застосування згідно із встановленим порядком зворотної вимоги (регресу) до державного службовця або посадової особи (осіб) Управління в частині відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної фізичним чи юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю під час здійснення ними своїх повноважень;
17. сприяння правильному застосуванню актів законодавства про працю, подання начальникові Управління письмового висновку з пропозиціями щодо усунення виявлених порушень;
18. методичне керівництво правовою роботою в Управлінні та на підпорядкованому йому підприємстві, перевірка стану правової роботи та подання пропозицій на розгляд начальникові Управління щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Управління, вжиття заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін’юсту та його територіальних органів;
19. ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України, підтримання їх у контрольному стані та забезпечення зберігання;
20. збирання інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;
21. визначення разом із відповідальними особами потреби в юридичних кадрах на підприємстві, підпорядкованому Управлінні;
22. здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань державних службовців Управління;
23. забезпечення в установленому порядку представництва інтересів Управління в судах та інших державних органах;
24. погодження (візування) проєктів розпоряджень Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Управління;
25. підготовка (участь у підготовці) проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів з питань, віднесених до компетенції Управління;
26. забезпечення ефективного виконання закріплених напрямків роботи.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строково, за контрактом, укладеним на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства. Граничний строк перебування особи на зазначеній посаді державної служби становить не більше двох місяців після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад головного спеціаліста-юрисконсульта Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 5500,00 гривень відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2020 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 16);
2) надбавки, доплати, премії та компенсації – відповідно до законодавства з питань державної служби.

Рівень заробітної плати

5500 - 5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01001, М.КИЇВ, вул. Хрещатик, 12 , літер А


Франчук Катерина Вікторівна
+38-(044)-529-9553
kateryna.franchuk@kmda.gov.ua

26.01.2022 00:45

11.09.2020
15.09.2020
22.09.2020


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація