Зачекайте
№ЯРДА61612749009870641890

державний експерт експертної групи з медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування Директорату якості життя

Охорона здоров'я
Міністерство охорони здоров’я України
Директорат якості життя
Експертна група з медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
Досвід роботи - не потребує
Володіння державною мовою -вільне володіння державною мовою
Володіння іноземною мовою -

Посадові обов’язки

1. здійснює постійний аналіз стану справ у сфері розвитку медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування, зокрема, політичних, правових, фінансових, організаційних та інших аспектів, аналізує існуючі та виявляє нові та потенційні проблеми на основі дослідження статистичних та аналітичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
2. забезпечує координацію, здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування, її реформування, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування, вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем та попередження потенційних проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків;
3. розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ стосовно медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих та попередження потенційних проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівнику експертної групи Директорату;
4. здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування, з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів МОЗ України;
5. здійснює моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері розвитку медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування, за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, готує пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
6. у межах компетенції бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики МОЗ України у сфері медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз’яснення;
7. бере участь у проведенні фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
8. розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції експертної групи та готує пропозиції до них;
9. розробляє пропозиції щодо формування цілей діяльності МОЗ у сферах його компетенції, визначених законодавством; з питань, що належать до компетенції експертної групи;
10. взаємодіє із структурними підрозділами апарату МОЗ з метою проведення аналізу та підготовки планів діяльності МОЗ для забезпечення їх відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики, з питань, що належать до компетенції експертної групи;
11. забезпечує здійснення внутрішніх і зовнішніх комунікацій в межах компетенції Директорат з питань, що належать до компетенції експертної групи;
12. бере участь у розгляді звернень фізичних та юридичних осіб, державних органів з питань, що належать до компетенції експертної групи та пов’язані з діяльністю МОЗ України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
13. виконує інші функції відповідно до покладених на експертну групу завдань.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 10 600 грн.;
2) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);
3) інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Рівень заробітної плати

10600 - 10600 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
01021, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 7


Граб Оксана Дмитрівна
+38-(044)-253-7286
moz.gov_hr@ukr.net

30.07.2020
02.08.2020
11.08.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація