Зачекайте
№ЯРДА61612749009870641887

керівник експертної групи з реформування психіатричної служби Директорату якості життя

Охорона здоров'я
Міністерство охорони здоров’я України
Директорат якості життя
Експертна група з реформування психіатричної служби

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - ступінь вищої освіти не нижче магістра
Досвід роботи - досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
Володіння державною мовою -вільне володіння державною мовою
Володіння іноземною мовою - -

Посадові обов’язки

1. здійснює загальне керівництво діяльністю експертної групи, організовує планування роботи, забезпечення виконання покладених на неї завдань і функцій;
2. здійснює постійний аналіз стану справ у сфері своєї компетенції, зокрема, політичних, правових, фінансових, організаційних та інших аспектів, аналізує існуючі та виявляє нові та потенційні проблеми на основі дослідження статистичних та аналітичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
3. формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених та попередження потенційних проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків;
4. здійснює аналіз стану справ у сфері компетенції та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих та попередження потенційних проблем;
5. розробляє пропозиції щодо формування державної політики у сфері розвитку психіатричної служби та її реформування, судово-психіатричної експертизи за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері компетенції, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих та попередження потенційних проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд генеральному директору Директорату;
6. здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері компетенції, з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів МОЗ України;
7. здійснює моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері компетенції за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, готує пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
8. у межах компетенції бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики МОЗ України, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз’яснення;
9. бере участь в фінансово-економічних розрахунках щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції, готує пропозиції щодо джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
10. розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції експертної групи та готує пропозиції до них;
11. розробляє пропозиції щодо формування цілей діяльності МОЗ у сферах його компетенції, визначених законодавством;
12. забезпечує підготовку пропозицій МОЗ до проектів планів пріоритетних дій Уряду відповідно до встановлених форм і стандартів якості, бере участь у розробці програм міжнародного співробітництва та готує пропозиції щодо їх виконання;
13. організовує проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком;
14. бере участь у розгляді звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, адвокатських запитів, листів та скарг фізичних і юридичних осіб, в тому числі у порядку доступу до публічної інформації, з питань, що належать до сфери його управління;
15. виконує інші функції відповідно до покладених на експертну групу завдань.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 13 600 грн.;
2) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);
3) інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Рівень заробітної плати

13600 - 13600 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Опублікована
01021, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 7


Граб Оксана Дмитрівна
+38-(044)-253-7286
moz.gov_hr@ukr.net

30.07.2020
02.08.2020
30.07.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація