Зачекайте
то480

Заступник начальника Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області

Публічне адміністрування/ Державне управління
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр)
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр)

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років. Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

1. Розробляє та подає начальнику Головного управління пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
2. Забезпечує участь Головного управління у міжнародному співробітництві з питань земельних відносин, виконанні зобов’язань міжнародних документів та угод у межах своєї компетенції забезпечує участь Головного управління у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні, забезпечує підготовку та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій, здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;
3. Організовує виконання робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи;
4. Забезпечує науково-експертне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних робіт, забезпечує проведення відповідно до законодавства моніторингу земель та охорону земель, забезпечує участь Головного управління у державному регулюванні планування територій, забезпечує проведення в установленому законодавством порядку державної експертизи програм, проектів та іншої документації з оцінки земель;
5. Забезпечує здійснення методичного забезпечення та координації діяльності у сфері державної експертизи землевпорядної документації на територіальному рівні, а також методичне забезпечення діяльності у сфері державної експертизи землевпорядної документації розробників об’єктів державної експертизи;
6. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Головного управління та доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні Головного управління, відповідно до доручень начальника Головного управління та забезпечує надання роз’яснень з питань, що належать до його компетенції;
7. Організовує виконання на відповідній території робіт з оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
8. Готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель для внесення їх на розгляд Голові Держгеокадастру;
9. Забезпечує науково-експертне, інформаційне та методичне проведення землеоціночних робіт, вживає організаційних заходів щодо проведення земельних торгів, здійснює відповідно до законодавства інші функції для виконання покладених на нього завдань.
10. Безпосередньо контролює та координує діяльність структурних підрозділів Головного управління: Управління Державного земельного кадастру, Відділу ринку та оцінки земель, Відділу державного геодезичного нагляду, Відділу у Березнівському районі, Відділу у Володимирецькому районі, Відділу у Дубровицькому районі, Відділу у Зарічненському районі, Відділу у Радивилівському районі, Відділу у Млинівському районі, Відділу у Рокитнівському районі, Відділу у Сарненському районі.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10600 гривень, надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України
«Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Рівень заробітної плати

10600 - 10600 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
03151, М.КИЇВ, вул. Народного Ополчення, 3


Шандурська Олена Володимирівна
+38-(044)-299-3540
kadry_ter@land.gov.ua

13.07.2020
15.07.2020
13.07.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація