Зачекайте
то303

Начальник Головного управління Держгеокадастру у Волинській області

Публічне адміністрування/ Державне управління
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр)
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр)

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за спеціальностями: «Геодезія та землеустрій» або «Право».
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

1. Здійснює керівництво Головним управлінням, є відповідальним за організацію та результати його діяльності.
2. Організовує та забезпечує виконання Головним управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, доручень Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, його першого заступника та заступників, наказів Держгеокадастру, доручень Голови Держгеокадастру та його заступників, розпоряджень голови місцевої державної адміністрації.
3. Вносить Голові Держгеокадастру пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Головного управління і шляхів виконання покладених на нього завдань і подає на затвердження плани роботи Головного управління (річні, піврічні), погоджені з головою місцевої держадміністрації та звітує перед Головою Держгеокадастру щодо виконання покладених на Головне управління завдань та планів роботи.
4. Забезпечує в установленому порядку взаємодію з місцевою державною адміністрацією.
5. Здійснює добір кадрів у Головне управління, проводить оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.
6. Призначає на посади та звільняє з посад в установленому законодавством порядку державних службовців та працівників Головного управління, а керівників структурних підрозділів - за погодженням з Держгеокадастром, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників) у порядку, визначеному законодавством, порушує перед Головою Держгеокадастру питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності.
7. Вносить Голові Держгеокадастру пропозиції щодо чисельності працівників Головного управління, утворює за погодженням з Держгеокадастром в структурі Головного управління міжрегіональне, міськрайонні структурні підрозділи та структурні підрозділи в районах, містах.
8. Підписує накази Головного управління, скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції.
9. Розподіляє за погодженням з Головою Держгеокадастру обов’язки між своїми заступниками, затверджує положення про структурні підрозділи Головного управління і посадові інструкції працівників та у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками Головного управління доручення.
10. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 12000 гривень, надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Рівень заробітної плати

12000 - 12000 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
03151, М.КИЇВ, вул. Народного Ополчення, 3


Шандурська Олена Володимирівна
+38-(044)-299-3540
kadry_ter@land.gov.ua

23.06.2020
26.06.2020
23.06.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація