Зачекайте
4203У

Заступник начальника управління молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації – начальник відділу з питань молоді та туризму

Культура та спорт
Управління молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації
Управління молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче магістра (спеціаліста)
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Посадові обов’язки

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері молоді, туризму та діяльності курортів.
2. Вивчення потреби у фахівцях у сферах молоді та туризму, здійснення заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сферах молоді, туризму та діяльності курортів; створення умов для інтелектуального самовдосконалення і творчого розвитку молоді, формування гуманістичних цінностей та патріотичних почуттів у молодих громадян, розвитку волонтерської діяльності молоді; здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в Миколаївській області; розроблення та реалізація разом з іншими місцевими органами виконавчої влади, громадянами та громадськими об’єднаннями заходів, спрямованих на подальший розвиток та дозвілля молоді, національно-патріотичне виховання молоді, розвиток туризму та діяльності курортів.
3. Надання підтримки діючим на території Миколаївської області молодіжним та іншим громадським об’єднанням у проведенні ними роботи з питань молоді, туризму та діяльності курортів; сприяння молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді та туризму.
4. Проведення комплексного аналізу і прогнозування розвитку туризму та діяльності курортів, аналізу стану забезпечення захисту прав молоді, реалізації молодіжної політики на території області, виступає замовником наукових, маркетингових і інших аналітичних досліджень; здійснення заходів, спрямованих на удосконалення туристичної інфраструктури, розвиток ринкових відносин у цій галузі та конкуренції на ринку туристичних послуг, створення рівних умов господарювання для суб’єктів туристичної діяльності всіх форм власності;вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств, забезпечення захисту їх інтересів на внутрішньому та міжнародному ринках.
5. Вирішення питань щодо регулювання діяльності пошуково-рятувальних служб у туристичній галузі, розробляє пропозиції щодо програм забезпечення захисту та безпеки туристів і сприяє їх виконанню; створення інформаційної мережі у сферах молоді, туризму та діяльності курортів на території Миколаївської області; здійсненні соціальної реклами туристичних ресурсів, в утворенні відповідних інформаційних центрів.
6. Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи у сферах молоді, туризму та діяльності курортів шляхом організації та проведення вітчизняних і міжнародних виставково-ярмаркових заходів, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо; координація роботи підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, спрямованої на створення матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів, а також діяльність курортних закладів незалежно від форм власності, пов’язану з використанням лікувальних ресурсів підприємств, установ та організацій, які обслуговують курорти..
7. Здійснення обліку туристичних ресурсів на відповідній території, забезпечує їх раціональне використання та охорону; подання відомостей про природні території курортів до Державного кадастру природних територій курортів; підготовка проектів затвердження режиму округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів місцевого значення..
8. Підготовка заходів щодо регіонального розвитку, запобігання корупції, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сферах молоді, туризму та діяльності курортів; проведення заходів обласного, національного та міжнародного значення, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурного рівня, працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності.
9. Створення організаційних та економічних умов для розвитку внутрішнього та виїзного туризму, розбудови матеріально-технічної бази туристичної та курортно-рекреаційної інфраструктури, провадження екскурсійної діяльності на території Миколаївської області; забезпечення захисту та збереження місцевих туристичних ресурсів; здійснення контролю за раціональним використанням та збереженням природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів і прилеглих до них округів санітарної охорони в межах повноважень.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, але не більше двох місяців після відміни карантину

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 9250 грн, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, премії залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи управління в межах фонду преміювання

Рівень заробітної плати

9250 - 9250 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Опублікована
54001, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Адміральська, 20


Албул Світлана Олександрівна
+38-(051)-237-2332
tourism-nik@ukr.net

17.06.2020
19.06.2020
16.06.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація