Зачекайте
Minmolodsport_pravov_2

Головний спеціаліст відділу правової роботи юридичного управління

Культура та спорт
Міністерство молоді та спорту України
Юридичне управління
Відділ правової роботи

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: вища юридична освіта бакалавра або молодшого бакалавра (у разі, коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «В», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.
Володіння іноземною мовою; не обов’язково.

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу правової роботи юридичного управління Міністерства молоді та спорту України:
- організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері спорту;
- забезпечує правильне застосування законодавства України в Мінмолодьспорту та на підприємствах, установах та організаціях, що віднесені до сфери управління Мінмолодьспорту, інформує керівництво Мінмолодьспорту про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;
- узагальнює практику застосування законодавства разом з відповідними структурними підрозділами Мінмолодьспорту, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд начальнику управління для вирішення питання стосовно необхідності підготовки проєкту акта законодавства та внесення його в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;
- бере участь у підготовці проєктів актів законодавства, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), розглядає проєкти нормативно-правових актів, що надійшли на погодження, та здійснює підготовку висновків або пропозицій до них;
- організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів Мінмолодьспорту, а також погоджує (візує) проєкти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;
- забезпечує у межах компетенції доступ до публічної інформації;
- забезпечечує у межах компетенції розгляд звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України;
- сприяє разом з відповідними структурними підрозділами Мінмолодьспорту, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери його управління, у правовому забезпеченні встановлення та стабілізації господарських зв’язків, бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань;
- бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками Мінмолодьспорту, у підвищенні правових знань керівників і спеціалістів підприємств, що належать до сфери його управління;
- здійснює методичне керівництво правовою роботою на підприємствах, установах та організаціях, що віднесені до сфери управління Мінмолодьспорту, перевірку стану правової роботи та подання пропозицій на розгляд керівництва Мінмолодьспорту щодо її вдосконалення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Мінмолодьспорту, вжиття заходів до впровадження нових форм і методів діяльності Управління, виконання актів Міністерства юстиції України;
- визначає потреби разом з відповідними структурними підрозділами підприємств, установ та організацій, що віднесені до сфери управління Мінмолодьспорту, в юридичних кадрах для забезпечення їх постійним правовим обслуговуванням, організовує підвищення кваліфікації працівників юридичних служб підприємств, установ та організацій, що віднесені до сфери управління Мінмолодьспорту, та обмін досвідом їх роботи, співпрацює у цих питаннях з Міністерством юстиції України;
- подає пропозиції керівництву Управління щодо порушення питання стосовно притягнення працівників Мінмолодьспорту до дисциплінарної відповідальності;
- погоджує кандидатури претендентів на посади керівників юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно зі штатним розписом, надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці державних органів» (із змінами), інші надбавки, доплати та премії – відповідно до законодавства.


Рівень заробітної плати

10600 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, вул. Еспланадна, 42


Постарнак Олена Володимирівна
+38-(044)-289-0434
postarnak@sport.gov.ua

20.05.2020
23.05.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація