Зачекайте
Minmolodsport_expertyza_2

Головний спеціаліст відділу експертизи проектів нормативно-правових актів юридичного управління

Культура та спорт
Міністерство молоді та спорту України
Юридичне управління
Відділ експертизи проєктів нормативно - правових актів

Кваліфікаційні вимоги

Освіта; вища юридична освіта, бакалавр або молодший бакалавр (у разі, коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «В», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.
Володіння іноземною мовою : не обов’язково.

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу експертизи проєктів нормативно-правових актів юридичного управління Міністерства молоді та спорту України:
- організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики та захисті законних інтересів Мінмолодьспорту;
- узагальнює практику застосування законодавства разом з відповідними структурними підрозділами Мінмолодьспорту, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд начальнику Управління для вирішення питання стосовно необхідності підготовки проєкту акта законодавства та внесення його в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;
- проводить в межах компетенції юридичну експертизу проєктів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінмолодьспорту, гендерно-правову та антидискримінаційну експертизи проєктів нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації, підготовлених структурними підрозділами Мінмолодьспорту, на відповідність діючому законодавству і міжнародним договорам України, що подаються на підпис Міністру та його заступникам, за результатами якої готуються висновки за формою, встановленою законодавством, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів, забезпечує їх зберігання та ведення обліку;
- перевіряє на відповідність законодавству проєкти наказів та інших нормативних актів, що подаються на підпис начальнику Управління за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів Мінмолодьспорту або осіб, що їх заміщують;
- внесить начальнику Відділу пропозиції щодо подання нормативно-правових актів Мінмолодьспорту до Міністерства юстиції України для здійснення їх державної реєстрації, якщо такі акти зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер;
- бере участь у підготовці проєктів актів законодавства, розглядає проєкти актів законодавства, що надійшли на погодження, готує у разі необхідності пропозиції чи зауваження до них;
- здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
- здійснює з іншими структурними підрозділами перегляд відомчих нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін, доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;
- здійснює методичне керівництво правовою роботою на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, в частині здійснення систематизації законодавства та виконання актів законодавства;
- готує начальнику Відділу довідкові матеріали із законодавства, надає працівникам Мінмолодьспорту консультації з правових питань;
- веде облік актів законодавства, забезпечує підтримання їх у контрольному стані. Веде облік інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства, що належать до компетенції Мінмолодьспорту в друкованих виданнях;
- бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників Мінмолодьспорту, керівників і спеціалістів підприємств, установ та організацій, що віднесені до сфери його управління;
- розглядає звернення громадян, запити і звернення народних депутатів України;
- забезпечує у межах компетенції доступ до публічної інформації.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно зі штатним розписом, надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці державних органів» (із змінами), інші надбавки, доплати та премії – відповідно до законодавства.

Рівень заробітної плати

10600 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, вул. Еспланадна, 42


Постарнак Олена Володимирівна
+38-(044)-289-0434
postarnak@sport.gov.ua

20.05.2020
23.05.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація