Зачекайте
2511805

головний спеціаліст

Соціальна сфера
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Відділ регіонального представництва в південних областях

Кваліфікаційні вимоги

Освіта вища, не нижче освітнього ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальностями в галузі знань «Право»
Досвід роботи - не передбачено
Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Здійснює в межах своїх повноважень моніторинг стану дотримання прав людини, надає пропозиції Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) щодо вжиття заходів парламентського контролю з метою забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
Здійснює моніторинг чинних законів і підзаконних нормативно-правових актів щодо узгодження зі стандартами в галузі прав і свобод людини. Здійснює експертний аналіз проєктів законів та інших нормативно-правових актів, з питань що належать до компетенції відділу. Бере участь у підготовці проєктів конституційних подань Уповноваженого; готує проєкти подань до державних органів та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, незалежно від їх форми власності та їх посадових і службових осіб щодо усунення виявлених та запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина.
Розглядає в установленому порядку звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу, та готує пропозиції щодо відкриття проваджень Уповноваженого про порушення прав людини і громадянина та здійснює реалізацію відкритих проваджень. Опрацьовує, здійснює облік, вивчення або перевірку (за необхідності з виїздом на місце) звернень громадян до Уповноваженого з питань, що належать до компетенції відділу.
Роз’яснює заходи, яких має вжити особа, що подала звернення до Уповноваженого. Надсилає звернення громадян за належністю до відповідних органів, у разі необхідності, з рекомендаціями щодо дотримання стандартів у галузі прав людини і громадянина.
Організовує та бере участь у перевірках стану дотримання прав людини і громадянина державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та їх посадовими і службовими особами.
За дорученням керівництва безперешкодно і без попереднього узгодження, без повідомлення про час та мету відвідує державні органи та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також отримує відомості щодо з’ясування обставин подій за відкритим провадженням та з інших питань, що належать до компетенції відділу. У разі виявлення підстав для притягнення до адміністративної відповідальності складає протоколи про адміністративні правопорушення за фактами невиконання законних вимог Уповноваженого та представників Уповноваженого, порушення законодавства у сфері захисту персональних даних, порушення Законів України «Про звернення громадян» (права на звернення) та «Про доступ до публічної інформації», ненадання доступу до судового рішення або матеріалів справи за заявою особи, а також іншого порушення Закону України «Про доступ до судових рішень», відповідальність за які передбачена статтями 18839, 18840, 2123 КУпАП.
Здійснює прийом громадян. Розглядає в установленому порядку запити на інформацію та інші звернення з питань, що належать до компетенції відділу. Бере участь у підготовці щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого. Бере участь в організації та проведенні просвітницьких, навчальних заходів, нарад, конференцій, семінарів.
В установленому порядку взаємодіє та співпрацює з державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями, надає пропозиції щодо підготовки та готує проєкти договорів, угод, меморандумів щодо співпраці з ними з питань, що належать до компетенції відділу.
Готує інформаційно-аналітичні матеріали для керівництва Секретаріату щодо поточного стану дотримання прав і свобод людини і громадянина. Готує проєкти інформаційних повідомлень щодо дотримання прав і свобод людини і громадянина для висвітлення на офіційному веб-сайті Уповноваженого.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строково на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця конкурсу

Умови оплати праці

посадовий оклад – 11050 грн на місяць;
інші складові оплати праці державного службовця відповідно до статті 50 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Рівень заробітної плати

11050 - 11050 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
01008, М.КИЇВ, м. Київ вул. Інститутська, 21/8


Станкевич Світлана Миколаївна
+38-(067)-984-4626
stankevych@ombudsman.gov.ua

18.05.2020
23.05.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація