Зачекайте
27032020о

Начальник управління охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації

Публічне адміністрування/ Державне управління
Рівненська обласна державна адміністрація
Управління охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації

Кваліфікаційні вимоги

Освіта- вища освіта не нижче ступеня магістра
Досвід роботи - досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою
Володіння іноземною мовою - не потребує

Посадові обов’язки

Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, який утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Рівненської області забезпечує виконання покладених на управління завдань.
Начальник управління охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації:
здійснює повноваження керівника державної служби, визначені Законом України «Про державну службу»;
здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у ньому, визначає ступінь відповідальності та розподіл функціональних повноважень між заступниками начальника – начальниками відділів, затверджує посадові обов’язки державних службовців та працівників управління;
здійснює добір кадрів, призначає на посаду і звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; виконує функції роботодавця стосовно працівників, які не є державними службовцями; організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
планує роботу управління, видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Рівненської обласної державної адміністрації кошторису управління;
забезпечує дотримання державними службовцями правил внутрішнього службового розпорядку та працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
забезпечує інші повноваження, визначені Законом

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10550 гривень, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця

Рівень заробітної плати

10550 - 16325 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
33028, РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ обл., вулиця 16 Липня, 38


Шустик Наталія Анатоліївна
+38-(036)-269-5363
kadry5@rv.gov.ua

27.03.2020
03.04.2020
27.03.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація