Зачекайте
ЧОДА261593

Головний спеціаліст відділу управління персоналом, документообігу, контролю та звернень громадян

Управління персоналом/ Розвиток Державної служби
Слов’янська районна державна адміністрація Донецької області
Апарат Слов’янської районної державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

Освіта вища, ступінь вищої освіти – молодший бакалавр або бакалавр
Не потребує досвіду роботи
Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

1.Забезпечує органiзацiю дiловодства в райдержадмiнiстрацiї згiдно iнструкцiї з дiловодства i дiючих правил. Здійснює прийом, реєстрацію, облiк, зберiгання, оперативний пошук, передає за призначенням вхiдну кореспонденцiю, відправляє вихiдну кореспонденцiю, веде реєстраційну картотеку.
2.Здiйснює оформлення, облiк, зберiгання протягом встановленого строку розпоряджень голови райдержадмiнiстрацiї, наказів керівника апарату райдержадміністрації, протоколiв засiдань колегій райдержадміністрації.
3.Вивчає в структурних пiдроздiлах райдержадміністрації, виконкомах сiльських та селищних рад стан органiзацiї дiловодства.
4.Приймає участь у проведеннi експертизи наукової та практичної цiнностi документiв при їx вiдборi на державне зберiгання. Забезпечує контроль за правильним формуванням, оформленням i зберiганням справ, якi пiдлягають передачi до державного архіву.
5.Складає зведену номенклатуру справ апарату райдержадмiнiстрацiї.
6.Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
7.Розробляє i вносить на розгляд голови райдержадміністрації iнструкцiї з питань дiловодства.
8.Вносить пропозиції до проектiв планiв роботи, заходів райдержадмiнiстрацiї з питань, що належать до компетенції вiддiлу.
9.Розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів в межах повноважень.
10.Обробляє внесені відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, виконкомами сільських, селищних рад пропозиції щодо електронного документообігу в райдержадміністрації.
11.Забезпечує організацію чергування керiвних працiвникiв райдержадмiнiстрацiї на робочих мiсцях у святковi та вихiднi днi для вирiшення питань, пов’язаних з ліквідацією наслiдкiв надзвичайних ситуацій.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

Посадовий оклад, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів», зі змінами;
розмір надбавки до посадового окладу за ранг державного службовця визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», зі змінами;
інші надбавки, доплати та премії визначаються відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Рівень заробітної плати

5300 - 5300 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
84122, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ обл., м.Слов’янськ, вул.Василівська, 45


Васильковська Марина Вадимівна
+38-(095)-884-8258
kadryorg.srda@gmail.com

25.03.2020
01.04.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація