Зачекайте
24.03.2020-1

Завідувач сектора фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер райдержадміністрації

Фінанси
Покровська районна державна адміністрація Донецької області
Сектор фінансово-господарського забезпечення Покровської районної державної адміністрації Донецької області

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта, не нижче ступеня магістра галузі знань «Управління та адміністрування» (спеціальність «Облік і оподаткування» та/або «Фінанси, банківська справа та страхування» та/або «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») та/або «Соціальні та поведінкові науки» (спеціальність «Економіка»).
Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.
Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку, складання звітності та подання її до відповідних установ.
Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
Перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) своєчасно та у повному обсязі до відповідних бюджетів.
Забезпечення проведення інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
Здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
Зберігання, оформлення та передача до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності.
Здійснення делегованих відповідно до закону повноважень органів місцевого самоврядування та інших функцій відповідно до типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Умови оплати праці

Посадовий оклад 6100,00 грн., надбавка за ранг державного службовця згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами), надбавки, доплати, премії та компенсації згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Рівень заробітної плати

6100 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
85300, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ обл., площа Шибанкова, будинок 11


Бойко Алла Олександрівна
+38-(062)-392-1795
krs.a@dn.gov.ua

24.03.2020
30.03.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація