Зачекайте
№ЧОДА261573

Керівник апарату Казанківської районної державної адміністрації

Публічне адміністрування/ Державне управління
Казанківська районна державна адміністрація
Апарат Казанківської районної державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - Вища, не нижче ступеня магістра (спеціаліста)
Досвід роботи - Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
Володіння державною мовою - Вільне володіння державною мовою
Володіння іноземною мовою - Не потребує

Посадові обов’язки

1. Забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, є відповідальним за організаційну роботу та забезпечує дотримання законодавства з питань державної служби, запобігання та протидії корупції.
2. Організовує роботу апарату райдержадміністрації, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації, організовує доведення розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації з цих питань.
3. Забезпечує розгляд звернень громадян та їх об’єднань, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території району.
4. Розглядає питання і вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо нагородження державними нагородами України, президентськими відзнаками, заохоченнями Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації та райдержадміністрації.
5. Забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування району та контроль за здійсненням виконавчими органами селищної, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.
6. Забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону.
7. Забезпечує здійснення заходів щодо контролю за дотриманням Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».
8. Сприяє взаємодії правоохоронних органів району щодо здійснення ними заходів стосовно запобігання корупції, боротьби з організованою злочинністю.
9. Організовує, в межах повноважень, розроблення проектів програм з питань, що належать до його компетенції, і подання їх на затвердження районній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед районною радою про їх виконання.
10. Організовує здійснення апаратом райдержадміністрації правового, організаційного, кадрового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації.
11. Забезпечує організацію доступу до публічної інформації
12. Здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті районної державної адміністрації:
1) організовує планування роботи з персоналом апарату райдержадміністрації, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій ’Б’ і ’В’, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;
2) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;
3) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;
4) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій ’Б’ і ’В’, звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу»;
5) присвоює ранги державним службовцям апарату райдержадміністрації, які займають посади державної служби категорій ’Б’ і ’В’;
6) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців апарату райдержадміністрації;
7) здійснює планування навчання персоналу апарату райдержадміністрації з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;
8) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в апараті райдержадміністрації;
9) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій ’Б’ і ’В’;
10) виконує функції роботодавця стосовно працівників апарату райдержадміністрації, які не є державними службовцями;
11) створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення»;
12) здійснює інші повноваження відповідно до Закону України «Про державну службу» та інших законів України

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 9700 грн., надбавка за вислугу років на державній службі, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Рівень заробітної плати

9700 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
56002, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Миру, 208


Іванова Анастасія Андріївна
+38-(051)-649-1445
kazanka_kadr@ukr.net

23.03.2020
29.03.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація