Зачекайте
УДЖ0012

головний державний інспектор відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг

Соціальна сфера
Управління Держпраці у Житомирській області
Управління Держпраці у Житомирській області

Кваліфікаційні вимоги

ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра;
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Головний державний інспектор відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністртиавних послуг відповідно до покладених на нього завдань здійснює :
1. державний контроль за додержанням вимог законодавства з питань ринкового нагляду;
2. складання планів здійснення ринкового нагляду та підготовка пропозиції до проекту секторального плану ринкового нагляду Держпраці України зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
3. моніторинг причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею);
4. проведення перевірок характеристик продукції, в тому числі відбір зразків продзгкції та забезпечувати проведення їх експертизи (випробування);
5. вживає обмежувальні (корегувальні) заходи, здійснює контроль стану виконання суб’єктами господарювання приписів та рішень;
6. моніторинг дій суб’єктів господарювання щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції, щодо якої прийнято рішення про вилуення з обігу та/або відкликання;
7. ознайомлення керівників суб’єктів господарювання, їх заступників або уповноважених ними осіб, фізичних осіб - підприємців та декларантів з результатами перевірок, проведених у межах ринкового нагляду, у строки, передбачені законодавством;
8. складання згідно з установленими формами місячної, квартальної, піврічної і річної звітності з ринкового нагляду;
9. опрацювання службових документів (накази, розпорядження, протоколи тоїцо) з
питань, що відносяться до компетенції відділу, здійснення контролю за їх проходженням і виконанням;
10. участь у складі комісій в перевірці знань з питань охорони праці та промислової безпеки у керівників, посадових та інших осіб, які пройшли навчання в навчальних центрах та навчальних закладах.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500,00 грн., інші надбавки доплатаи та премії відповідно до ст. 52 Закону України «Про державну службу»

Рівень заробітної плати

5500 - 7000 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
10008, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Шевченка 18 - а


Соболевська Алла Петрівна
+38-(041)-234-6870
s_personaly_zt@ukr.net

20.03.2020
29.03.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація