Зачекайте
ПРДА0001

Головний спеціаліст - головний бухгалтер відділу юридичного та фінансово - господарського забезпечення апарату Полонської районної державної адміністрації

Фінанси
Апарат Полонської районної державної адміністрації
Управління соціального захисту населення Полонської районної державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

1. Здійснює бухгалтерський облік всіх господарських операцій, що проводяться райдержадміністрацією: облік необоротних актів, запасів, розрахунків з дебіторами та кредиторами, видатків на утримання апаратів, відділів, секторів, служб та управлінь райдержадміністрації, видатків по інших джерелах фінансування і їх надходження;
2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку встановленому законодавством;
3. Здійснює поточний контроль за:
- дотримання бюджетного законодавствапри взятті бюджетних зобовязань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
- правильністю зарахування та використанн власних надходжень бюджетної установи;
- ведення бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотримання бюджетного законодавства та національних (стандартів)бугхалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно – правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами підвідомчих структур;
4. Своєчасно подає звітність;
5. своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обовязкові платежі)до відповідних бюджетів;
6. Забезпечує дотримання вимог нормативно – правових актів щодо:
- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
- інвентиризації необоротних активів, товарно – матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
7. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у т. ч. зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
8. Забезпечуєдотримання порядку проведення розрахуків за товари, рототи, послуги, що що закуповуються за бюджетні кошти та достовірнсть та правельність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансовох зобов’язань;
9. Погоджує проекти договорів (контрактів) у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечує дотримання вимог законодавстващодо цільового використання бюджетних котів та збереження майна;
10. Здійснює в межах своїх повноважень, заходи щодо відшкодування винними особами збитків відт нестач, розстрат, крадіжок.
11. Погоджує документи, повязані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок правникам та інше.
12. Уразі відсутності головного спеціаліста відділу з питань оплати праці відділу юридичного та фінансово – господарського забезпечення аппарату полонської районної державної адміністрації виконує його обов’язки.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строково (на період відпустки у зв’язку із вагітністю і пологами)

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5300,00 грн., інші виплати – відповідно до Закону України “Про державну службу”

Рівень заробітної плати

5300 - 5300 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
30500, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ обл., Хмельницька область м.Полонне вул.Лесі Українки, 114


Вальчук Кристина Дмитрівна
+38-(038)-432-0774
mail@poladm.gov.ua

20.03.2020
31.03.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація