Зачекайте
№ЧОДА261542

Головний спеціаліст відділу звітності та бухгалтерського обліку

Фінанси
Управління Державної казначейської служби України у м.Сєвєродонецьку Луганської області
Управління Державної казначейської служби України у м.Сєвєродонецьку Луганської області

Кваліфікаційні вимоги

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра бухгалтерського, фінансово-економічного спрямування.

Посадові обов’язки

- забезпечувати ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання кошторису на утримання органів Державної казначейської служби у відповідності з вимогами Наказу Державного казначейства України від 26.06.2013 року № 611 „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”;
- при проведенні операції по виконанню державного та місцевих бюджетів за видатками застосовувати План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 року № 119 із змінами та доповненнями;
- вести облік витрачання коштів на утримання апарату управління зі складанням усіх облікових бухгалтерських регістрів (меморіальні ордери №2, №5, №6, №8, №9, №10, №13, №14, №16, №17,оборотні відомості по субрахункам 104, 106, 113, 221, 234, 238, 331, книгу «Журнал-головна» та інші);
- складати проекти кошторису видатків на утримання апарату;
- здійснювати контроль за раціональним використанням фонду заробітної плати, дотримання штатної дисципліни, а також забезпечувати економне використання матеріальних та грошових коштів, які виділяються на утримання апарату управління;
- щомісяця здійснювати розрахунок та формування розрахунково-платіжної відомості, платіжної відомості на заробітну плату за допомогою програмного забезпечення «Парус-бюджет»;
- готувати платіжні доручення, готувати та надавати до відділу видатків та обслуговування кошторисів розпорядників коштів та інших клієнтів реєстри зобов’язань та фінансових зобов’язань;
- щомісячно, в установлені терміни, надавати звіти про суми нарахованого єдиного податку до Державної податкової служби, нарахованого фонду заробітної плати та утриманого податку з доходів до Державної податкової служби;
- надавати звітність до органів статистики;
- складати всі види звітності за доходами та видатками про виконання державного та місцевого бюджетів у відповідності з обліковою базою даних АС КАЗНА;
- вести загальний аналітичний та синтетичний облік виконання місцевого бюджету та складають всі облікові регістри;
- приймати місячні та квартальні звіти від розпорядників бюджетних коштів та одержувачів коштів державного та місцевого бюджету, проводять звірку показників з відділом бюджетних видатків і відділом обслуговування кошторисів розпорядників коштів та інших клієнтів;
- здійснювати контроль порядку казначейського обслуговування Державного бюджету та місцевого бюджету у частині повноти та правильності відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку;
- здійснювати зведення і подання Головному Управлінню Державної казначейської служби України у Луганській області фінансової звітності про стан виконання показників державного та місцевого бюджетів у місті, міським радам у частині загальнодержавних податків і зборів за доходами державного та місцевого бюджетів у розрізі бюджетної класифікації за видатками у розрізі КПК, КФК, КЕКВ та бюджетних установ бюджетів усіх рівнів;
- здійснювати виконання кошторису видатків на утримання управління, складають проект кошторису видатків на утримання управління;
- впроваджують передові форми і методи бухгалтерського обліку, постійно працюють над підсиленням значення бюджетного обліку у забезпеченні збереження грошових коштів і матеріальних цінностей;
- розробляють пропозиції і заходи, що направлені на подальше удосконалення організації бухгалтерського обліку і звітності по виконанню Державного та місцевих бюджетів, на основі подальшої комп’ютерізації;
- ведуть бухгалтерський архів;
- розглядають заяви, пропозиції, скарги громадян, підприємств, установ та організацій з питань, які знаходяться у компетенції спеціалістів відділу;
- виконують контрольні завдання Головного управління Державної казначейської служби України у Луганській області
- виконувати контрольні завдання ГУ ДКСУ у Луганській області, начальника управління, начальника відділу звітності та бухгалтерського обліку-головного бухгалтера та своєчасно надавати інформацію про виконання.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5300 грн., надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Рівень заробітної плати

5300 - 5300 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
93406, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Науки, 5, м.Сєвєродонецьк, Луганська область, 93406


Ісакіна Наталія Василівна
+38-(064)-522-9822
office.sevrd@lg.treasury.gov.ua

19.03.2020
01.04.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація