Зачекайте
18032020РДА

Провідний спеціаліст - юрисконсульт апарату Вітовської районної державної адміністрації

Право / Правознавство
Вітовська РДА
Апарат РДА

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - Вища — не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра юридичного спрямування
Досвід роботи - Не потребує.
Володіння державною мовою - Вільне володіння державною мовою.
Володіння іноземною мовою - Не потребує.

Посадові обов’язки

1. Здійснює юридичне забезпечення діяльності районної державної адміністрації, проводить консультації з правових питань та правове навчання з працівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, здійснює методичне керівництво правовою роботою в районній державній адміністрації, в установах, що належить до сфери її управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голові районної державної адміністрації щодо її поліпшення, забезпечує усунення недоліків у правовому забезпеченні районної державної адміністрації, вживає заходів щодо впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Міністерства юстиції України та його територіальних органів.
2. Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в районній державній адміністрації, у представленні її інтересів в судах, аналізує рішення виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, в межах делегованими органами виконавчої влади повноважень, проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством.
3. Розробляє та бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, сприяє своєчасному вжиттю заходів за поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами судів, відповідними документами правоохоронних і контролюючих органів; здійснює аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності районною державною адміністрацією, готує правові висновки за фактами виявлення правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.
4. Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз заступника голови районної державної адміністрації, керівників заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату або осіб, що їх заміщують. У разі виявлення невідповідності проєкту розпорядження або наказу чи окремих їх положень актам законодавства надає зауваження до такого проєкту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями, а якщо недоліки проєкту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, провідний спеціаліст - юрисконсульт готує висновок.
5. Проводить юридичну експертизу проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації нормативно-правового характеру, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Міністерством юстиції України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів, гендерно-правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації нормативно-правового характеру, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення гендерно-правової експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 № 997, антидискримінаційну експертизу розпоряджень голови районної державної адміністрації нормативно-правового характеру, за результатами якої готує висновки за формою згідно з додатком до Порядку органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 61 “Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проєктів нормативно-правових актів”,вносить пропозиції щодо подання розпоряджень голови районної державної адміністрації, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, до Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)для державної реєстрації.
6. Бере участь у роботі, пов’язаній з підготовкою і укладенням договорів (контрактів), у здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів районної державної адміністрації, а також погоджує (візує) проєкти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, здійснює аналіз результатів господарської діяльності районної державної адміністрації, вивчає причини та умови виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської і кредиторської заборгованості.
7. Організовує здійснення претензійної та позовної роботи, здійснює контроль за її проведенням.
8. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація, в тому числі ведення обліку запитів, доведення до виконавців, контроль за строками відпрацювання, готує юридичні висновки щодо можливості задоволення інформаційних запитів організовує надання громадянам безоплатної первинної правової допомоги районною державною адміністрацією, забезпечує роботу громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги.
9. Організовує надання громадянам безоплатної первинної правової допомоги районною державною адміністрацією, забезпечує роботу громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги.
10. Здійснює прийом громадян відповідно до розпорядку роботи районної державної адміністрації.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Бестрокова

Умови оплати праці

Посадовий оклад на місяць, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці — премія.

Рівень заробітної плати

4230 - 4430 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
54050, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., пр. Богоявленський 306


Бабич Олена Миколаївна
+38-(051)-260-0250
vokr_rda@ukr.net

06.04.2020 11:00
Тестування проводиться за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 306 06 квітня 2020 року, об 11.00 год.
18.03.2020
01.04.2020


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація