Зачекайте
010139

Державний секретар Міністерства закордонних справ

Зовнішня політика
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта: ступінь вищої освіти — не нижче магістра.
2. Досвід роботи: загальний стаж роботи — не менше семи років;
досвід роботи на посадах державної служби категорії “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері зовнішніх зносин — не менше трьох років.
3. Володіння державною: вільне володіння державною мовою.
4. Володіння іноземною: володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька).

Посадові обов’язки

1) організація роботи апарату МЗС;
2) забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань МЗС та подання їх на розгляд Міністра;
3) організація та здійснення контролю за виконанням апаратом МЗС Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МЗС та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, подання звіту про їх виконання;
4) підготовка та подання Міністру для затвердження планів роботи МЗС, звіту про їх виконання;
5) затвердження за погодженням з Мінфіном штатного розпису та кошторису МЗС;
6) призначення на посади та звільнення з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату МЗС, прийняття рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
7) прийняття на роботу та звільнення з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату МЗС, прийняття рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
8) забезпечення в установленому порядку організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників МЗС;
9) представлення МЗС як юридичної особи в цивільно-правових відносинах;
10) видання з питань, що належать до його повноважень, наказів організаційно-розпорядчого характеру та здійснення контролю за їх виконанням;
11) здійснення інших повноважень, визначених законом.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад — 33600 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);
3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону
України “Про державну службу”;
4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15.

Рівень заробітної плати

33600 грн.

Категорія посади

А

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
01008, м.Київ, М.КИЇВ, М.КИЇВ, вул. Михайла Грушевського, 12/2


Леванчук Ірина Володимирівна
+38-(044)-256-0061
center@nads.gov.ua

16.03.2020
01.04.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація