Зачекайте
UMS_04

головний спеціаліст-юрисконсульт управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації

Право / Правознавство
Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації
Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра у галузі знань право або за спеціальністю міжнародне право;
Досвід роботи: без вимог;
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою;
Володіння іноземною мовою: без вимог.

Посадові обов’язки

Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів керівниками та працівниками управління під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків, а також представлення інтересів управління в судах.
Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проєктів наказів та інших документів, що подаються на підпис начальнику управління, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників (працівників) заінтересованих структурних підрозділів управління або осіб, що їх заміщують.
Проводить юридичну, гендерно-правову, антидискримінаційну та антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів. У разі виявлення невідповідності проєкту акта чи іншого документа вимогам законодавства, подає заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством.
Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів управління, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів, веде журнал реєстрації договорів.
Проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності управління, вивчає умови і причини виникнення непродуктивності витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості.
Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності управлінням, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.
Роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції управління, а також за дорученням начальника управління розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України. Розглядає та дає обґрунтовані відповіді в межах компетенції на заяви, пропозиції та скарги, які надходять до управління.
Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів управління в судах та інших органах. Аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів (контрактів).
Є уповноваженою особою в управлінні з питань організації та здійснення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (нова редакція).
Є відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

5500 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Рівень заробітної плати

5500 - 5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
40009, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ обл., м. Суми, вул.Першотравнева, буд. 29


Малько Наталія Олександрівна
+38-(054)-261-0916
konkurs_ums@ukr.net

16.03.2020
01.04.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація