Зачекайте
культура 001

начальник відділу культури, молоді та спорту

Культура та спорт
Первомайська районна державна адміністрація Миколаївської області
відділ культури, молоді та спорту Первомайської районної державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче магістра (спеціаліста). Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року. Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

1.Розробляти та брати участь у розробленні проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу культури, молоді та спорту Первомайської районної державної адміністрації.
2.Координувати роботу закладів культури району. Надавати методичну та практичну допомогу в проведенні масових заходів, плануванні роботи, обліку та звітності.
3.Проводити роботу по забезпеченню на території району реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної та клубної справи, формуванню і реалізації внутрішньої політики з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.
4.Контролювати та брати безпосередню участь в підготовці та проведенні фестивалів, свят, конкурсів, оглядів самодіяльної народної творчості, художніх промислів та ремесел; нарад та семінарів працівників культури району, публічних заходів райдержадміністрації за участі представників інститутів громадянського суспільства, публічних громадських обговорень, засідань «круглих столів» з політико-правових питань, консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя району.
5.Готувати матеріали щодо відзначення державними нагородами та почесними званнями працівників закладів, підприємств і організацій культурно – мистецької сфери, а також громадян за видатні заслуги в розвитку культури.
6.Брати участь у розробці соціально-економічного та інвестиційного паспортів району та організації виконання програм розвитку району.
7.Готувати самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Первомайської районної державної адміністрації та його заступника.
8.Розробляти поточні та брати участь у підготовці перспективних планів роботи з питань культури та забезпечувати їх звітність.
9.Контролювати виконання учбових планів в школах мистецтв.
10.Надавати допомогу в організації роботи громадських музеїв.
11.Проводити вивчення та дослідження громадської думки, реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, узагальнює їх та прогнозує оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень.
12.Перевіряти становище техніки безпеки і протипожежної безпеки в закладах культури.
13.Готувати матеріали для інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Первомайської районної державної адміністрації.
14.Здійснювати моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій.
15.Забезпечувати оприлюднення публічної інформації про діяльність районної державної адміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та розпоряджень голови райдержадміністрації, які є нормативно-правовими актами.
16. Забезпечувати інформаційне наповнення офіційної Інтернет-сторінки райдержадміністрації та оприлюднення інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний розвиток району.
17. Організовувати роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
18.Забезпечувати у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
19.Організовувати роботу щодо обробки персональних даних працівників відділу та забезпечувати їх захист від незаконного доступу.
20.Забезпечувати у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки.
21.Надавати методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.
22. Забезпечувати здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
23.Розглядати в установленому законодавством порядку звернення громадян, народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.
24.У своїй діяльності ретельно дотримуватися обмежень, передбачених статтею 16 Закону України ’Про державну службу’.
25.Постійно займатися підвищенням свого професійного рівня шляхом самоосвіти та підвищення кваліфікації.
26.Виконувати інші вказівки та доручення голови райдержадміністрації та заступника.
27.Сумлінно виконувати службові обов’язки, дотримуватися високої культури спілкування, обмежень, пов’язаних із проходженням державної служби

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Умови Конкурсу Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7400 грн., інші виплати – відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 №17 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Рівень заробітної плати

7400 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Опублікована
55213, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., місто Первомайськ, вул. Чкалова, 12


Григоренко Олена В’ячеславівна
+38-(051)-614-3520
pervomaysk@mk.gov.ua

31.03.2020 11:00
м. Первомайськ, вул. Чкалова, 12 кабінет №10 (2-й поверх)
26.03.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація