Зачекайте
ГУДПССЧН 010420.12

Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Сосницького районного управління

Охорона здоров'я
Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області
Сосницьке районне управління
Відділ державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Сосницького районного управління

Кваліфікаційні вимоги

Наявність ступеня вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, бажано за спеціальністю: «Медико-профілактична справа», «Лікувальна справа», «Гігієна, санітарія, епідеміологія».
Досвіду роботи не потребує.
Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

1.Приймає участь в реалізації державної політики в сфері санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.
2. Приймає участь в здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства; біологічними продуктами, патологічним матеріалом; додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів в імпортованих лікарських травах, водних об’єктах, воді, що використовується для господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення; дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України.
3. Приймає участь в здійсненні в межах компетенції контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення.
4. Приймає участь в проведенні державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
5. Приймає участь в здійсненні, у межах компетенції, контролю за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей.
6. Приймає участь у розробленні планів щорічного державного контролю та планів державного моніторингу відповідно до закону.
7. Приймає участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів, вимог щодо окремих показників якості харчових продуктів, кормів, технічних регламентів та стандартів.
8. Приймає участь у визначенні факторів, що можуть мати шкідливий вплив на здоров’я людини, у проведенні оцінки ризику та встановленні ступеня створюваного ними ризику.
9. Приймає участь в організації проведення лабораторних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю.
10. Приймає участь в проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань, вживає заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства.
11. Здійснює відповідно до законодавства моніторинг причин і кількості звернень фізичних та юридичних осіб щодо дотримання санітарного законодавства та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею) та впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини.
12. Приймає участь та проводить заходи, спрямовані на підвищення рівня гігієнічних знань працівників, в тому числі, тих які підлягають обов’язковим медичним оглядам, а також тих, які зазнають у виробництві, сфері послуг, інших галузях ризику дії небезпечних факторів.
13. Готує звіти про виконану роботу до Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівський області.
14. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків та передбачені чинним законодавством.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 5 300 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» (у разі встановлення);
4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (у разі встановлення).

Рівень заробітної плати

5300 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
16100, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Чернігівська, буд. 7


Шебітченко-Луцкович Катерина Анатоліївна
+38-(046)-260-1711
pr@dpsscn.gov.ua

12.03.2020
30.03.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація