Зачекайте
ГУДПССЧН 010420.11

Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Ріпкинського районного управління

Сільське господарство
Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області
Ріпкинське районне управління
Відділ безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Ріпкинського районного управління

Кваліфікаційні вимоги

Наявність ступеня вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, бажано за спеціальністю: «Ветеринарія», «Ветеринарна медицина».
Досвіду роботи не потребує.
Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

1. Приймає участь в епізоотичних розслідуваннях, аналізує кожний випадок появи осередків інфекційних захворювань.
2. Проводить приймання та аналіз звітів від державних установ ветеринарної медицини.
3. Надає методичну та практичну допомогу спеціалістам, державних установ підпорядкованих Ріпкинському районному управлінню Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, у вирішенні профільних питань.
4. Приймає участь у підготовці матеріалів для розгляду на засіданнях ДНПК при районній державній адміністрації.
5. Забезпечує проведення державного ветеринарно-санітарного нагляду (контролю) за здоров’ям та благополуччям тварин, охорони території району від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро (далі - МЕБ), з територій інших держав або карантинних зон, а також недопущення їх розповсюдження за межі адміністративної території.
6. Здійснює державний нагляд (контроль) за:
6.1 тваринами, іншими об’єктами санітарних заходів пов’язаними з патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, засобами ветеринарної медицини засобами догляду за тваринами та супутніми об’єктами, а також потужностями, що використовуються для їх обігу;
6.2 переміщенням тварин, ветеринарних препаратів, засобів ветеринарної медицини, засобів догляду за тваринами та супутніми об’єктами;
6.3 організацією роботи зі збору, утилізації та знищення загиблих тварин;
6.4 здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що проводять діяльність у галузі ветеринарної медицини;
6.5 дотриманням законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин;
6.6 проведенням суб’єктами господарювання дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях, що використовуються для утримання тварин та їх обігу;
6.7 проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях, які використовуються для виробництва та/або обігу тварин, харчових продуктів, а також на агропродовольчих ринках та за місцем проведення ярмарок;
6.8 безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу з метою їх експорту та імпорту, а також видачею міжнародних сертифікатів (ветеринарних, санітарних, сертифікатів здоров’я), а для держав СНД – ветеринарних свідоцтв у визначених законом випадках;
6.9 впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР);
6.10 організовує захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;
6.11 сприяє виконання загальнодержавних програм у галузі ветеринарної медицини, у тому числі проведенню моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та забруднювальних речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах;
6.12 аналізує причини й умови виникнення та поширення хвороб тварин, організовує заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для людей і тварин, готує пропозиції та рекомендації щодо профілактики, ліквідації та боротьби з такими хворобами;
6.13 координує діяльність спеціалістів ветеринарної медицини незалежно від їх підпорядкування;
6.14 здійснює державний контроль за розведенням та утриманням сільськогосподарських тварин для запобігання жорстокому поводженню з ними;
6.15 організовує проведення моніторингу кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел;
6.16 готує матеріали щодо внесення інформації до відповідних реєстрів потужностей (об’єктів);
6.17 здійснює ветеринарно – санітарний нагляд за роботою уповноважених лікарів щодо виконання ветеринарно – санітарних заходів.
7. В межах своєї компетенції забезпечує виконання загальнодержавних програм в галузі ветеринарної медицини.
8. Здійснює контроль за своєчасним встановленням карантину в разі виникнення особливо небезпечних хвороб, включених до списку МЕБ, або інших хвороб, що підлягають повідомленню, проведення карантинних та інших ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій та буферній зонах, зоні спостереження.
9. Бере участь у розгляді звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу.
10. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків та передбачені чинним законодавством.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 5 300 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» (у разі встановлення);
4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (у разі встановлення).

Рівень заробітної плати

5300 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
15000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Васильєва, буд. 55


Шебітченко-Луцкович Катерина Анатоліївна
+38-(046)-260-1711
pr@dpsscn.gov.ua

12.03.2020
30.03.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація