Зачекайте
ГУДПССЧН 010420.9

Головний спеціаліст відділу безпеки середовища життєдіяльності Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

Охорона здоров'я
Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області
Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства
Відділ безпеки середовища життєдіяльності

Кваліфікаційні вимоги

Наявність ступеня вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю: «Медико-профілактична справа», «Гігієна, санітарія, епідеміологія».
Досвіду роботи не потребує.
Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

1) здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення;
2) бере участь у проведенні державної санітарно-епідеміологічної експертизи, видачі за результатами її проведення відповідні висновки;
3) бере участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів;
4) бере участь у визначенні факторів, що можуть мати шкідливий вплив на здоров’я людини, у проведенні оцінки ризику та встановлені ступеню, створюваного ними, ризику;
5) у випадках, встановлених законом, бере участь у видачі документів дозвільного характеру, передбачені Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;
6) бере участь у підготовці доповідей, оглядів, виступів, програм з питань, що стосуються діяльності відділу та Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області;
7) бере участь у підготовці матеріалів, а також бере участь в засіданнях колегій, семінарах, конференціях з питань, що стосуються діяльності відділу та Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління;
8) виконує доручення, накази, розпорядження начальника Головного управління, начальника Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління, контрольні доручення органів виконавчої влади, готує керівництву доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень, візує відповідні документи;
9) дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереження документів у відділі;
10) у встановленому порядку веде ділове листування з державними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу;
11) бере участь у перевірках в межах повноважень, передбачених законодавством, при здійсненні державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог санітарного законодавства;
12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад - 5 500 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» (у разі встановлення);
4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (у разі встановлення).

Рівень заробітної плати

5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
14000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., проспект Перемоги, 129


Шебітченко-Луцкович Катерина Анатоліївна
+38-(046)-260-1711
pr@dpsscn.gov.ua

12.03.2020
30.03.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація