Зачекайте
ГУДПССЧН 010420.1

Начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

Охорона здоров'я
Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області
Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства
Відділ санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів

Кваліфікаційні вимоги

Наявність ступеня вищої освіти не нижче магістра, освіта за фахом: «Медико-профілактична справа», «Санітарія, гігієна, епідеміологія».
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

1) забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
2) здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд (контроль) за:
- дотриманням санітарного законодавства;
- біологічними продуктами, патологічним матеріалом;
- додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм i правил, гігієнічних нормативів i регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів i агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості пестицидів i агрохімікатів в імпортованих лікарських травах, водних об’єктах, воді що використовується для господарського постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення;
- дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України;
3) забезпечує та здійснює проведення профілактичних i протиепідемічних заходів щодо охорони в межах компетенції території України від проникнення хвороб людей, здійснює державний санітарно-епідеміологічний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України;
4) здійснює в межах компетенції контроль за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення;
5) організовує проведення відповідних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю;
6) подає в установленому порядку пропозиції щодо обмеження або заборони в’їзду на територію України її громадян, іноземців та ociб без громадянства, експорту, імпорту, транзиту вантажів i товарів з держав або районів у зв’язку з неблагополучною епідеміологічною ситуацією на їх території;
7) забезпечує проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
8) забезпечує у межах компетенції контроль за усуненням причин i умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;
9) забезпечує розробку та здійснення санітарних заходів, що стосуються обмеженого (визначеного) кола oci6 чи випадків, передбачених законодавством, зокрема щодо обмеження, заборони, тимчасового припинення діяльності вживання відповідно до закону інших заходів реагування, у тому числі обмеження або заборони ввезення (пересилання) на митну територію України, перевезення через митну територію України (транзит) біологічних продуктів, патологічного матеріалу;
10) бере участь у реалізації науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впроваджені у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду з питань профілактики захворювань людини, а також факторів середовища життєдіяльності людини, реалізації державної політики в інших визначених сферах;
11) бере участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів, вимог щодо окремих показників якості харчових продуктів, кормів, технологічних регламентів та стандартів;
12) бере участь у визначенні факторів, що можуть мати шкідливий вплив на здоров’я людини, у проведенні оцінки ризику та встановленні ступеня створюваного ними ризику;
13) бере участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення i поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань, та вживає заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства;
14) здійснює відповідно до законодавства моніторинг причин i кількості звернень фізичних та юридичних oci6 щодо дотримання санітарного законодавства та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею) та впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини;
15) бере участь та проводить заходи, спрямовані на підвищення рівня гігієнічних знань працівників, в тому числі, тих які підлягають обов’язковим медичним оглядам, а також тих, які зазнають у виробництві, сфері послуг, інших галузях ризику дії небезпечних факторів.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад - 8 450 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» (у разі встановлення);
4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (у разі встановлення).

Рівень заробітної плати

8450 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
14000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., проспект Перемоги, 129


Шебітченко-Луцкович Катерина Анатоліївна
+38-(046)-260-1711
pr@dpsscn.gov.ua

12.03.2020
30.03.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація