Зачекайте
00000111154/2020

секретар судового засідання

Право / Правознавство
Голосіївський районний суд міста Києва
Голосіївський районний суд міста Києва

Кваліфікаційні вимоги

Освіта Вища, не нижче молодшого бакалавра або бакалавраза спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»
Досвід роботи Не потребує
Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
Володіння іноземною мовою Не потребує

Посадові обов’язки

1. Організовує та забезпечує належну роботу канцелярії суду та прийом та розподіл кореспонденції, що надійшла до суду.
2. Розподіляє обов’язки між працівниками канцелярії суду, контролює виконання ними функціональних обов’язків.
3. Організовує прийом, реєстрацію та розподіл кореспонденції, що надійшла до суду.
4. Контролює ведення документів первинного обліку, номенклатурних справ.
5. Організовує роботу з обліку та зберігання судових справ, речових доказів, документів первинного обліку.
6. Здійснює контроль за направленням судових справ із скаргами, поданнями до судів вищих інстанцій, а також за своєчасним направленням судових справ до експертних установ.
7. Здійснює контроль за своєчасним та якісним зверненням судових рішень до виконання.
8. Організовує та контролює ведення контрольних та зведених контрольних виконавчих проваджень.
9. Контролює відкликання виконавчих документів у разі припинення виконання.
10. Забезпечує своєчасне та якісне складання звітів судової статистики, ведення документів первинного обліку, відповідає за достовірність та своєчасність їх складання та оформлення.
11. Здійснює контроль за своєчасною здачею судових справ до канцелярії суду, проводить аналітичну роботу щодо строків здачі справ до канцелярії суду, готує відповідні пропозиції з удосконалення цієї роботи, систематично доповідає голові суду та керівникові апарату про випадки порушення термінів здачі судових справ до канцелярії суду.
12. Збирає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду, узагальнює їх, за погодженням із керівником апарату формує номенклатуру справ суду та після погодження з відповідними архівними установами подає на затвердження голові суду.
13. Організовує підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншої документації канцелярії суду за минулі роки.
14. Вносить пропозиції до плану роботи суду з питань організації діловодства, судової статистики, контролює виконання відповідних розділів плану роботи суду.
15. Бере участь в аналітичній роботі з питань організації діловодства в суді.
16. Організовує, здійснює та забезпечує належне здійснення прийому громадян працівниками канцелярії суду.
17. Веде облік та контроль за виконанням судових доручень, що надійшли з інших судів України та іноземних держав.
18. Проводить навчання з працівниками канцелярії суду.
19. Контролює ведення обліково-статистичних карток в електронному вигляді.
20. Виконує доручення голови суду та керівника апарату суду щодо організації роботи канцелярії суду.
21. Виконує інші обов’язки, які не перелічені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції провідного спеціаліста.
22. Провідному спеціалісту забороняється розголошувати відомості, які становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю, а також відомості, які стали йому відомими у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, зокрема, які стосуються приватного життя та здоров’я громадян або зачіпають їх честь та гідність.
23. Здійснює підготовку проектів відповідей в порядку Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про доступ до публічної інформації».
24. Виконує вимоги Інструкції з діловодства у місцевих та апеляційних судах України.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

1) Посадовий оклад згідно штатного розпису
2) Надбавки, доплати та премії (ст. 52 Закону України «Про державну службу).

Рівень заробітної плати

4250 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
03127, М.КИЇВ, вул. Полковника Потєхіна, 14-А


Кульшенко Яна Сергіївна
+38-(063)-658-8928
inbox@gl.ki.court.gov.ua

04.03.2020
30.03.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація