Зачекайте
pmd03

Головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та координації протидії саморобним вибуховим пристроям

Оборона
Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності
Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності

Кваліфікаційні вимоги

Наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Посадові обов’язки

Участь у розробці проектів законодавчих та нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції відділу, а також у проведенні експертизи таких актів;
розробляє та подає пропозиції до планів діяльності відділу, Управління щодо заходів забезпечення реалізації державної політики у сфері інформаційно-аналітичної діяльності що стосується сфери діяльності та компетенції;
забезпечує ведення інформаційно-аналітичної роботи з питань, обліку, обробки, узагальнення та розподілу отриманої інформації серед структурних підрозділів Управління за напрямками їх роботи;
організовує єдиний порядок документування управлінської інформації і роботу з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем в Управлінні;
розробляє методичні матеріали та письмові роз’яснення з питань, що належать до його компетенції;
здійснює прийом вхідних документів, доставку вхідної документації до Управління, реєстрацію вхідних документів;
здійснює прийом вихідних документів від виконавців, перевірку виконання вихідних документів, реєстрацію та відправку вихідних документів;
проводить інформаційно-аналітичний аналіз вихідної, вхідної документації;
проводить моніторинг щодо надходження та відпрацювання документів, які мають контрольні терміни виконання, зі складанням контрольних карток;
надає інформацію начальникам відділів про документи, що знаходяться на контролі;
щотижнево та щомісячно готує доповідь начальнику Управління про службові документи, що надійшли на реєстрацію та знаходяться на контролі;
здійснює формування справ;
здійснює ведення та проводить діагностику і аналіз архівної документації;
розробляє номенклатуру справ, книг та журналів на рік, складає щорічні описи справ постійного зберігання та справ з питань особового складу, готує пропозиції та Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду та погоджує з Галузевим державними архівом Міністерства оборони;
здійснює оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в Галузевий державний архів Міністерства оборони України;
здійснює роботу з документами з грифом обмеження доступу “Для службового користування” та з літерою “М” згідно вимог керівних документів та відповідає за їх облік та збереження, вживає заходи щодо закриття можливих каналів витоку конфіденційної інформації під час своєї роботи;
готує замовлення на виготовлення печаток та штампів Управління, здійснює їх облік;
готує та подає на підпис проекти наказів начальника Управління з адміністративно-господарчих питань та по стройовій частині та здійснює їх реєстрацію і зберігання;
бере участь у розробці графіку відпусток особового складу Управління, веде облік відпусток;
надає особовому складу Управління довідки, витяги із наказів по стройовій частині, оформляє посвідчення про відрядження, відпускні квитки, приписи;
веде книгу тимчасово прибулого та вибулого особового складу;
здійснює ведення штатно-посадової книги особового складу Управління, опрацьовує пропозиції до директиви Міністра оборони України про проведення організаційних заходів, зміни в штаті Управління, вносить відповідні записи до штату та штатно-посадової книги;
веде Історичну довідку Управління;
веде справи з питань спірної комісії;
бере участь, у межах компетенції, в опрацюванні проектів документів з мобілізаційних питань, внесенні пропозицій до них та у реалізації вимог керівних документів з цих питань;
приймає участь у здійсненні моніторингу стану системи кадрового забезпечення у Збройних Силах України;
використовує моделі і методи аналізу та програмні засоби, які дозволяють здійснювати допомогу в процесі прийняття рішень щодо якісних характеристик та укомплектованості посад особовим складом;
відпрацьовувати пропозиції для формування резерву кандидатів для просування по службі та направлення на навчання осіб офіцерського складу Управління, здійснювати контроль за його реалізацією;
збирати, узагальнювати та аналізувати інформацію стосовно щорічного оцінювання, періодичного атестування осіб офіцерського складу Управління, здійснювати контроль за реалізацією затверджених висновків щорічного оцінювання, періодичного атестування;
відпрацьовувати особові справи осіб офіцерського складу та державних службовців Управління;
здійснює підготовку матеріалів щодо встановлення статусу учасника бойових дій;
систематично аналізувати якісний та кількісний склад особового складу Управління, доповідати начальнику відділу про стан роботи з ними та вносити пропозиції щодо заходів їх поліпшення;
вести облік, своєчасно відпрацьовувати та доводити до особового складу витяги із наказів про призначення та звільнення офіцерів, присвоєння військових звань та нагородження;
вести штатно-посадові картки, штатно-посадову книгу та автоматизовані штатно-посадові списки;
звітувати щодо атестації державних службовців;
вести табель виходу на роботу працівників Управління;
готувати відповідні документи щодо призначення на посади, переміщення по службі та звільнення з військової служби (з державної служби) особового складу Управління;
виконання завдань та функцій відповідно до Положення про службу управління персоналу Управління.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

Посадовий оклад 8500 грн (відповідно до постанови КМУ від 15.01.2020 № 16.
надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (зі змінами) “Питання оплати праці працівників державних органів”;
надбавка за вислугу років на державній службі, за наявності стажу державної служби від 1 року;
інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України “Про державну службу”.

Рівень заробітної плати

8500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
03168, М.КИЇВ, проспект Повітрофлотський, 6


СЄРОВ Володимир Вікторович
+38-(044)-454-7382
pmd@mil.gov.ua

04.03.2020
30.03.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація