Зачекайте
ЗПУДМС0004

Головний спеціаліст Василівського районного відділу

Публічне адміністрування/ Державне управління
Управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області
Управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра. Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

В межах компетенції забезпечує формування та функціонування: Єдиного державного демографічного реєстру, Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, розпорядником яких є ДМС; інформаційних ресурсів (баз, банків даних) щодо персональних даних фізичних осіб (у тому числі їх біометричних даних, параметрів), інших інформаційних ресурсів, необхідних для виконання покладених на УДМС завдань, а також заходів із захисту інформації в них.
Здійснює формування електронних заяв-анкет для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру стосовно отримувачів паспорту громадянина України (у тому числі замість втраченого або викраденого), та паспорту громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого або викраденого), реєстрацію анкет за журналом обліку, своєчасну передачу персональних даних заявників до Головного обчислювального центру Єдиного державного демографічного реєстру. Несе персональну відповідальність за достовірність анкетних даних заявника. При наданні адміністративних послуг керується вимогами SOP № 02.01; SOP № 02.02; SOP № 03.01; SOP № 03.02; SOP № 03.04; SOP № 03.05/01; SOP № 03.05/02; SOP № 03.07; SOP № 03.08; SOP № 03.09; SOP № 03.11; SOP № 03.15; SOP № 04.01; SOP № 04.02; SOP № 04.03; SOP № 04.04.
Прийняття рішення про оформлення або відмови від такого за результатами розгляду заяви-анкети, під час оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України виконує у відповідності з вимогами SOP № 02.05;.
Видача документів громадянам здійснює у відповідності з вимогами SOP № 03.16/1; SOP № 03.16/2; SOP № 03.12.
Відповідно до законодавчих актів України та розпорядчих актів ДМС України здійснює необхідні перевірочні заходи задля уникнення видачі документів для виїзду за кордон та паспорта громадянина України з порушенням вимог законодавства.
Здійснює оформлення, ведення, збереження, узагальнення повідомлень про втрачені, викрадені та оголошені недійсними документи для виїзду за кордон. паспорта громадянина України та передачу повідомлень до підрозділів Укрбюро Інтерполу, Державної прикордонної служби України та територіальних органів ДМС України відповідно до чинного законодавства.
Здійснює анулювання недійсних документів у передбачених законодавством випадках.
У разі виявлення розбіжностей між відомостями, внесеними до
паперової заяви форми 1, та фактичною інформацією або інформацією, що міститься в інших офіційних документах керується вимогами SOP № 04.03.
Здійснює перевірки за обліками УДМС України в Запорізькій області, ДМС України, УІТ УМВС України в Запорізькій області, ВОМІРМП УДМС України в Запорізькій області, по УДМС інших областей, як що особа зареєстрована в іншій області або отримувала паспорт в іншому територіальному підрозділі щодо відсутності заборони та звірки тотожності, завіряє особисто своїм підписом наявність і відповідність перерахованих перевірок на громадян тих, що звернулися за отриманням паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України, згідно чинного законодавства.
У разі фактичного ненадання заявнику адміністративної послуги, вартість якої (адміністративний збір, державне мито) ним була попередньо сплачена, керується вимогами SOP № 03.03.
Здійснює перевірку на предмет відсутності правових перешкод для оформлення та отримання паспорта для виїзду за кордон у відношенні громадян України, які звернулися до інших секторів централізованого оформлення документів з клопотаннями щодо отримання документів для виїзду за кордон з дотриманням вимог законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних».
Особисто здійснює перевірки та уточнення даних громадян, які звернулись з питання втрати паспорта громадянина України. Поповнює базу ЄІАС перевірочними матеріалами, які містяться у справах про втрату паспорта.
Здійснює своєчасне надання документів на затвердження керівництвом на друк паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України.
Здійснює архівну роботу, тобто:
- розкладку анкет в архіві, згідно номерів реєстрації
- здійснює зберігання архівних матеріалів, на підставі яких здійснювалося оформлення громадянам паспорта громадянина України;
- готує архівні матеріали для знищення у передбачених законодавством випадках;
- готує щомісячно проект акту на знищення недійсних паспортів громадянина України для виїзду за кордон, вносить відповідні зміни до інформаційних баз.
Здійснює особисто та контролює роботу щодо підтримання бази ЄІАС УМП в активному стані.
Формує і веде справи по встановленню особи про оформленні громадянами паспорта громадянина України..
Бере участь у програмах з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.
Згідно наказу УДМС України в Запорізькій області входити до складу внутрішньо перевірочної комісії РВ УДМС України в Запорізькій області.
У випадку припинення трудових відносин головний спеціаліст зобов’язаний передати безпосередньому керівнику усі носії зі службовою інформацією, що знаходились у нього у зв’язку із виконанням посадових обов’язків, не пізніше ніж за день до видання відповідного наказу.
За напрямком виконання посадових обов’язків, відповідальна за своєчасне внесення інформації на стендах, щодо змін в законодавствах , а також в інформаційних картках і їх відправлення в УДМС України в Запорізькій області.
Несе персональну відповідальність за достовірність анкетних даних заявника.
Здійснює виконання запитів, які надходять з інших РВ.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 5500 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці-премія

Рівень заробітної плати

5500 - 5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
69005, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Незалежної України, б. 90


Луценко Вікторія Сергіївна
+38-(050)-674-7340
zp_kadr@dmsu.gov.ua

16.03.2020 10:00
м. Запоріжжя, вулиця Валерія Лобановського, 25, кабінет № 9
03.03.2020
11.03.2020


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація