Зачекайте
ЗПУДМС0003

Головний спеціаліст відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення

Публічне адміністрування/ Державне управління
Управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області
Управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра. Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

Виконує доручення керівництва ДМС України, УДМС України в Запорізькій області, начальника відділу та його заступника.
Бере участь у виконанні доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розглядає запити та звернення народних депутатів України з питань, віднесених до компетенції відділу.
Надає пропозиції до нормативно-правових документів, які стосуються законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства в частині врегулювання питань, пов’язаних з примусовим поверненням та примусовим видворенням іноземців та осіб без громадянства за межі України, скороченням іноземцям строку перебування в Україні, та питаннями пов’язаними з реадмісією.
За дорученням керівництва Управління та начальника відділу виконує кореспонденцію, яка надходить від міністерств, відомств стосовно виконання Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в частині врегулювання питань, пов’язаних з примусовим поверненням та примусовим видворенням іноземців та осіб без громадянства за межі України, скорочення іноземцям та особам без громадянства строку перебування в Україні, притягнення до адміністративної відповідальності та питаннями пов’язаними з реадмісією. Взаємодіє з цих питань з Адміністрацією Держприкордонслужби України, УСБУ, ГУНП в Запорізькій області.
В межах компетенції здійснює планові комплексні, позапланові перевірки за певним напрямком діяльності підпорядкованих територіальних підрозділів. Складає довідки та акти за результатами цих перевірок. Контролює хід усунення територіальними підрозділами недоліків, виявлених під час перевірок, приймає відповідні матеріали та звіти. При виявленні порушень законодавства працівниками територіальних підрозділів - проводить службові перевірки (розслідування) відповідно до закону.
Забезпечує реалізацію конституційного права громадян на письмове звернення та особистий прийом. Здійснює розгляд звернень, скарг громадян з питань, які належать до компетенції відділу, з обов’язковим наданням обґрунтованої відповіді, здійснює неухильне виконання вимог Закону України «Про звернення громадян».
Аналізує, формує та відповідає за своєчасне надання до ДМС України подані територіальними підрозділами УДМС України в Запорізькій області статистичні дані, пов’язані з інформацією про кількість іноземців та осіб без громадянства, яких притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 203, статті 204, 205 та 206 КУпАП, у відношенні яких прийнято рішення щодо примусового повернення та видворення, скорочення іноземцям та особам без громадянства строку перебування в Україні, відповідає за облік цих осіб, забезпечує аналіз міграційної ситуації у цій сфері.
Здійснює заходи, відповідно до законодавства, направлені на організацію запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення, іншим порушенням міграційного законодавства на території Запорізької області.
Здійснює контроль за дотриманням територіальними підрозділами вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення за провадженням у справах про адміністративні правопорушення, за статтями 203-206 КУпАП, прийняттям рішень про скорочення строку перебування іноземців та осіб без громадянства, добровільного повернення, примусового повернення, примусового видворення та заборони в’їзду на територію України іноземним громадянам, поміщенням іноземців та ОБГ до ПТПІ.
Здійснює контроль за повнотою зібраних матеріалів, законністю прийняття рішень територіальними підрозділами УДМС щодо примусового повернення чи видворення іноземців та осіб без громадянства, які незаконно знаходяться на території України, а також прийняття рішення щодо заборони в’їзду цим іноземцям на територію України.
У межах компетенції забезпечує роботу по взаємодії відділу та територіальних підрозділів УДМС України в Запорізькій області з ГУНП в Запорізькій області, Управлінням патрульною поліцією в Запорізькій області, органами охорони державного кордону, УСБУ в області, ПТП іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, посольствами та консульськими установами, міжнародними та громадськими організаціями, що працюють у сфері міграції, з питань ідентифікації іноземців, добровільного повернення та реадмісії.
За дорученням керівництва Управління бере участь в нарадах, семінарах, фахових консультаціях з питань, пов’язаних з виконанням законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства в частині врегулювання питань, пов’язаних з примусовим поверненням та примусовим видворенням іноземців та осіб без громадянства за межі України, скорочення іноземцям та особам без громадянства строку перебування в Україні, притягнення до адміністративної відповідальності та питаннями пов’язаними з реадмісією.
Проходить підвищення кваліфікації не рідше одного разу на три роки згідно з затвердженими планами.
Виконує інші вказівки керівництва УДМС України в Запорізькій області та відділу.
Здійснює заходи щодо проведення цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері, з метою виявлення та затримання іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, складає протоколи про адміністративні правопорушення за ст.203-206 КУпАП та оформлює матеріали щодо добровільного повернення, примусового повернення і видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України, скорочення іноземцям та особам без громадянства строку перебування в Україні, поміщення іноземців до ПТПІ, супроводження їх до ПТПІ та КПП.
Здійснює заходи щодо ідентифікації та документування нелегальних мігрантів, які утримуються в пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, з метою здійснення подальшого примусового видворення.
За довіреністю (дорученням) начальника УДМС представляє інтереси при вирішенні правових питань та спорів у судах.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 5500 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці-премія

Рівень заробітної плати

5500 - 5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
69005, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Незалежної України, б. 90


Луценко Вікторія Сергіївна
+38-(050)-674-7340
zp_kadr@dmsu.gov.ua

16.03.2020 10:00
м. Запоріжжя, вулиця Валерія Лобановського, 25, кабінет № 9
03.03.2020
11.03.2020


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація