Зачекайте
ЛО1234

керівник апарату Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Публічне адміністрування/ Державне управління
Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
Апарат Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта вища, ступінь вищої освіти – не нижче магістра.
2. Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше одного року.
3. Вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою не потребує

Посадові обов’язки

1. Організовує роботу апарату Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації: здійснює керівництво підпорядкованими структурними підрозділами, в тому числі з питань проходження державної служби; контролює виконання планів роботи структурних підрозділів, дотримання вимог Регламенту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.
2. Здійснює відповідно до законодавства України повноваження керівника державної служби в апараті Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права). Виконує функції роботодавця стосовно працівників апарату держадміністрації, які не є державними службовцями.
3. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує підготовку проєктів, розпоряджень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації організовує доведення наказів та розпоряджень держадміністрації до виконавців, здійснює контроль за їх виконанням. Відповідає за стан діловодства, обліку і звітності в апараті. Подає для затвердження голові держадміністрації проєкти порядку денного засідання колегії держадміністрації, апаратних нарад та необхідні матеріали до них.
4. Забезпечує в установленому порядку розгляд депутатських запитів та депутатських звернень, запитів на публічну інформацію, звернень громадян з питань, що відносяться до повноважень держадміністрації, забезпечує організацію особистих прийомів громадян керівництвом держадміністрації.
5. Здійснює в межах своїх повноважень функції з розвитку інформаційної інфраструктури району. Планує та організовує заходи, пов’язані з впровадженням систем технічного захисту інформації, електронного урядування та контролює їх стан. Організовує роботу з функціонування офіційного веб-порталу Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.
6. Здійснює контроль за створенням належних матеріально-технічних умов для роботи голови, першого заступника, заступників голови та працівників апарату. Здійснює укладання договорів позички, відповідального зберігання, договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти для забезпечення діяльності Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.
7. Забезпечує реалізацію завдань, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
8. Здійснює заходи щодо забезпечення ведення Державного реєстру виборців, забезпечує надання організаційно-технічної допомоги відповідним комісіям з питань проведення виборів, референдумів.
9. Організовує роботу з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території Святошинського району міста Києва, здійснення передачі інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру.
10. Забезпечує в межах своїх повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики в сфері охорони державної таємниці відповідно до вимог чинного законодавства.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 9700 грн., надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»

Рівень заробітної плати

9700 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
03115, М.КИЇВ, проспект Перемоги, 97


Клименко Юлія Миколаївна
+38-(044)-424-3066
persrsrda@kievcity.gov.ua

05.03.2020 10:00
м. Київ, просп. Перемоги, 97, к.406
24.02.2020
02.03.2020


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація